Verkeersveiligheid – saldo 2014

Ministerieel besluit betreffende de toekenning van de financiële hulp van de Staat inzake verkeersveiligheid - Bedrag van het saldo 2014 toegekend aan de politiezones.

Federale dotaties 2017 en correctie indexatie 2016 – koninklijke besluiten

Koninklijke besluiten werden op 27 december 2017 en op 24 januari 2018 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

Federale basistoelage 2017 – bijkomende indexering

De definitieve bedragen van de federale basistoelage 2017 werden op 5 februari 2018 bij ministerieel besluit vastgesteld (B.S.13 februari 2018).

Verkeersveiligheid – federale hulp 2017

Het ministerieel besluit van 14 juli 2017 betreffende de toekenning van de financiële hulp van de Staat inzake verkeersveiligheid 2017 werd op 28 juli 2017 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

Federale basistoelage 2016 – Bijkomende indexering

De Minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, Jan Jambon, heeft op 6 februari 2017 bij ministerieel besluit de definitieve bedragen van de federale basistoelage 2016 vastgesteld (B.S.13 februari 2017).

Verkeersveiligheid – saldo 2012

Het ministerieel besluit van 27 februari 2017 betreffende de toekenning van de financiële hulp van de Staat inzake verkeersveiligheid werd op 8 maart 2017 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

Verkeersveiligheid – wijziging wet van 6 december 2005

De programmawet van 25 december 2016 (art. 61 tot 66 (B.S. 29/12/2016)) wijzigt de wet van 6 december 2005 betreffende de opmaak en financiering van actieplannen inzake verkeersveiligheid. Deze heet voortaan «Wet betreffende de verdeling van een deel van de federale ontvangsten inzake verkeersveiligheid».

Federale dotaties 2016 – koninklijke besluiten

Koninklijke besluiten werden op 12 en 17 januari 2017 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

Politiebegroting 2017

Elementen om rekening mee te houden bij de opmaak van de begroting 2017 ...

Federale dotaties 2017 per politiezone