Het ministerieel besluit van 5 april 2019 betreffende de toekenning van de financiële hulp van de Staat inzake verkeersveiligheid – bedrag van het saldo 2014 toegekend aan de politiezones, werd op 12 april 2019 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

In de bijlage van dit ministerieel besluit kan u de bedragen per politiezone terugvinden.

Deze bedragen werden op 12 april 2019 uitbetaald aan de politiezones.

Raadpleeg het MB van 5 april 2019

 

0