Het ministerieel besluit van 7 oktober 2016 betreffende de toekenning van de financiële hulp van de Staat in het kader van de verkeersactieplannen 2016 – Bedrag van het saldo 2011 toegekend aan de politiezones en de federale politie werd op 14 oktober 2016 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

In de bijlage van dit ministerieel besluit kan u de bedragen per politiezone terugvinden.

0

Lees het MB

Consulteer de tekst van het ministerieel besluit op Besafe.be.

1
Lees het MB