Het ministerieel besluit van 27 februari 2017 betreffende de toekenning van de financiële hulp van de Staat inzake verkeersveiligheid – bedrag van het saldo 2012 toegekend aan de politiezones werd op 8 maart 2017 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

In de bijlage van dit ministerieel besluit kan u de bedragen per politiezone terugvinden.

De bedragen zullen in de loop van de maand maart worden uitbetaald aan de politiezones. 

0

Lees het MB

Consulteer de tekst van het ministerieel besluit op Besafe.be.

1
Lees het MB