Het ministerieel besluit van 29 januari 2018 betreffende de toekenning van de financiële hulp van de Staat inzake verkeersveiligheid - bedrag van het saldo 2013 toegekend aan de politiezones - werd op 14 februari 2018 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

In de bijlage van dit ministerieel besluit kan u de bedragen per politiezone terugvinden.

De bedragen zullen in de loop van de maand maart worden uitbetaald aan de politiezones.

0

Lees het MB

Consulteer de tekst van het ministerieel besluit op Besafe.be.

1
Lees het MB