Het ministerieel besluit van 17 juli 2020 betreffende de toekenning van de financiële hulp van de Staat inzake verkeersveiligheid 2020 - Geïndexeerd bedrag 2010 toegekend aan de politiezones, werd op 31 juli 2020 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. In de bijlage van dit besluit kan u de bedragen per politiezone terugvinden.

Raapleeg het ministerieel besluit hier.

0