In de uitwerking van het ministerieel besluit van 29 januari 2018 betreffende de toekenning van de financiële hulp van de Staat inzake verkeersveiligheid – bedrag van het saldo 2013 toegekend aan de politiezones, werd in de bijlage van het besluit een materiële fout gemaakt waardoor de bedragen voor de politiezones 5388 (PZ LEUVEN) tot en met 5853 (PZ LANAKEN-MAASMECHELEN) verkeerdelijk werden weergegeven.

Deze foutieve bedragen werden gecorrigeerd bij ministerieel besluit van 20 april 2018 houdende wijziging van het ministerieel besluit van 29 januari 2018 betreffende de toekenning van de financiële hulp van de Staat inzake verkeersveiligheid – bedrag van het saldo 2013 toegekend aan de politiezones (B.S. 30 april 2018). 

U kan de correcte bedragen voor de politiezones 5388 tot en met 5853 in de bijlage van het ministerieel besluit van 20 april 2018 terugvinden. 

Aangezien de betalingen al waren uitgevoerd op basis van het besluit van 29 januari 2018 betekent dit dat 69 betrokken politiezones niet het correcte bedrag hebben ontvangen. 

35 zones hebben een bedrag ontvangen dat lager is dan het bedrag waarop ze recht hebben.  Het saldo werd op 30 mei 2018 aan deze zones gestort.

Voor de overige 34 zones, die een bedrag ontvingen dat groter is dan het bedrag waar ze recht op hebben, zal een recuperatie van het teveel geïnde bedrag worden uitgevoerd.  Deze recuperatie  zal gebeuren door een afhouding op het voorschot op de federale basistoelage voor de maand mei 2018, en in voorkomend geval op de voorschotten voor de maanden juni en juli 2018. 

De bedragen van de andere politiezones werden correct weergegeven in het ministerieel besluit van 29 januari 2018.

0