Ministerieel besluit van 28 januari 2013 betreffende de toekenning van de financiële hulp van de Staat in het kader van de verkeersactieplannen 2012 – geïndexeerd bedrag 2007 toegekend aan de politiezones en de federale politie.

0

Lees het MB

Consulteer de tekst van het ministerieel besluit op Besafe.be.

1
Lees het MB