Het koninklijk besluit van 16 augustus 2016 betreffende de voorafname op het verkeersveiligheidsfonds van een bedrag voor de projecten van de geïntegreerde politie werd op 9 september 2016 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

Het ministerieel besluit van 8 september 2016 betreffende de toekenning van de financiële hulp van de Staat in het kader van de verkeersactieplannen 2016 – Geïndexeerd bedrag 2007 toegekend aan de politiezones en de federale politie werd op 16 september 2016 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

In de bijlage van dit ministerieel besluit kan u de bedragen per politiezone terugvinden.

0

Lees het KB

Consulteer de tekst van het koninklijk besluit op Besafe.be.

1
Lees het KB

Lees het MB

Consulteer de tekst van het ministerieel besluit op Besafe.be.

1
Lees het MB