Het ministerieel besluit van 14 juli 2017 betreffende de toekenning van de financiële hulp van de Staat inzake verkeersveiligheid 2017. - Geïndexeerd bedrag 2007 toegekend aan de politiezones, werd op 28 juli 2017 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

In de bijlage van dit besluit kan u de bedragen per politiezone terugvinden.

0

Lees het MB

Consulteer de teksten van ministerieel besluit op Besafe.be.

1
Lees het MB