In de ministeriële omzendbrief PLP 60, die op 25 november 2020 gepubliceerd werd in het Belgisch Staatsblad, wordt aan de politiezones gevraagd om geen enkel bedrag in te schrijven op de begroting 2021, aangezien de bedragen van de 1ste schijf nog niet bekend zijn.

De situatie is sindsdien geëvolueerd en uit de laatste ontvangen cijfers blijkt dat er voortaan een bedrag ingeschreven mag worden op de begroting 2021.

Het op de begroting ingeschreven bedrag van de 1ste schijf mag niet meer hoger zijn dan het bedrag van 2020. Zodra de officiële cijfers voor het jaar 2021 bekend zijn, zal het vroeger ingeschreven bedrag aangepast moeten worden door middel van een begrotingswijziging.

0