Elementen om rekening mee te houden bij de opmaak van de begroting 2021

Gezondheidsindex

Het Federaal Planbureau verwacht een overschrijding van de spilindex in oktober 2021.

Meer informatie op pagina 8 van de omzendbrief

Wedde van de maand december - inschrijving in begroting

Ter herinnering: de overgangsperiode voor de inschrijving van de wedde van december in de begroting van het desbetreffende dienstjaar, liep af op 31 december 2019, zoals bepaald in de omzendbrief PLP 54. Dit wil zeggen dat voor alle personeelsleden de weddemaanden van januari 2021 tot en met december 2021 moeten worden ingeschreven in de begroting 2021.

Meer informatie op pagina 8 van de omzendbrief

Dotaties: indexatie van de federale basisdotatie 2020

Hoewel de indexatie van de federale basistoelage slechts met zekerheid zal kunnen worden bepaald wanneer de waarde van de gezondheidsindex van december 2020 definitief wordt vastgesteld, tonen de resultaten van de prognose helaas aan dat de geraamde indexatie waarschijnlijk licht negatief zal zijn voor het jaar 2020.

Meer informatie op pagina 17 van de omzendbrief

Dotaties en subsidies 2021

Aangezien de huidige regering nog maar kort geleden is gevormd en dus nog geen definitieve beslissingen heeft kunnen nemen over enkele punten, wordt er gevraagd om in dit stadium geen enkel bedrag in te schrijven in de begroting voor de volgende punten:     

  • Federale basisdotatie 2021 – tweede component:

De tweede component van de federale basisdotatie 2020, nl. het progressieve herstel van de solidariteitsbijdrage van de politiezones die een positief saldo vertoonden in toepassing van de forfaitaire financiering gebaseerd op de KUL-norm, blijft voorlopig behouden op het niveau van 2018 (dit wilt zeggen a rato 5/12de). De bedragen zoals opgenomen in bijlage 6 houden hiermee rekening en kunnen dus worden ingeschreven in de begroting 2021.

Meer informatie op pagina’s 17 en18 van de omzendbrief + bijlage 6

  • Dotatie sectoraal akkoord 2021:

In het kader van de begrotingsbesprekingen voor het jaar 2021, die hebben plaatsgevonden in het eerste semester van 2020, ofwel in het kader van de lopende zaken, werd deze dotatie beschouwd als een "nieuw initiatief". Het voorstel tot toekenning van deze dotatie voor het jaar 2021 werd derhalve niet in aanmerking genomen.

De nieuwe regering moet op het juiste moment hierin een beslissing nemen voor het jaar 2021.  

Er kan dus nog geen bedrag worden ingeschreven in de begroting 2021 voor deze dotatie.

Meer informatie op pagina 21 van de omzendbrief

  • Subsidie NAVAP 2021:

Het financieringsmechanisme van het eindeloopbaanregime (NAVAP) in de vorm van een subsidie betrof een tijdelijke maatregel van 2016 tot en met 2019.  Deze subsidie werd in 2020 verlengd bij de wet van 17 februari 2020.

Voor 2021 is nog geen subsidie voorzien.  De nieuwe regering moet op het juiste moment hierin een beslissing nemen voor het jaar 2021. 

Meer informatie op pagina 12 van de omzendbrief

  • Bijkomende federale toelage “verkeersveiligheid” :

De bedragen van de eerste schijf van deze toelage zijn nog niet gekend. Het is aldus aangewezen om nog geen enkel bedrag in te schrijven in de begroting voor het jaar 2021.

Federale dotaties 2021 per politiezone

In bijlage 6 van de omzendbrief kan u de bedragen per politiezone terugvinden. De bedragen van de dotaties 2021 worden meegedeeld onder voorbehoud van hun goedkeuring bij koninklijk besluit.

De volledige inhoud van de begrotingsomzendbrief PLP 60

 

1
Elementen om rekening mee te houden bij de opmaak van de begroting 2021

Vereiste documenten voor de opmaak van de begroting

1
Vereiste documenten voor de opmaak van de begroting

Inputmodule jaarrekening 2021

1
Inputmodule jaarrekening 2021