Elementen om rekening mee te houden bij de opmaak van de begroting 2020

  • Gezondheidsindex

Het Federaal Planbureau verwacht een overschrijding van de spilindex in januari 2020.

Meer informatie op pagina 8 van de omzendbrief.

  • Wedde van de maand december - inschrijving in begroting

De overgangsperiode om de wedde van de maand december in te schrijven in de begroting van het eigen dienstjaar, zoals voorzien in de omzendbrief PLP 54, eindigde op 31 december 2019. Dit wilt zeggen dat voor alle personeelsleden de weddemaanden van januari 2020 tot en met december 2020 moeten worden ingeschreven in de begroting 2020.

Meer informatie op pagina 8 van de omzendbrief.

  • Dotaties: indexatie van de federale basisdotatie 2019

Hoewel de indexatie van de federale basisdotatie slechts met zekerheid kan worden vastgesteld wanneer de waarde van de gezondheidsindex van december 2019 definitief vastligt, geven de resultaten van de voorlopige berekeningen aan dat de geraamde indexatie van 2019 waarschijnlijk licht positief zal zijn.

Meer informatie op pagina 18 van de omzendbrief.

  • Dotaties en subsidies 2020: lopende zaken

Aangezien de huidige regering bevoegd is voor de afhandeling van de lopende zaken, konden er nog geen definitieve beslissingen worden genomen voor enkele punten. Deze discussiepunten staan op de agenda van de verdere begrotingsbesprekingen. Het komt toe aan de volgende regering, met volheid van bevoegdheid, om hierin een beslissing te nemen. In afwachting wordt gevraagd nog geen bedragen in te schrijven in de begroting. 

- Federale basisdotatie 2020 – tweede component:

De tweede component van de federale basisdotatie 2020, nl. het progressieve herstel van de solidariteitsbijdrage van de politiezones die een positief saldo vertoonden in toepassing van de forfaitaire financiering gebaseerd op de KUL-norm, blijft voorlopig behouden op het niveau van 2018 (dit wilt zeggen a rato 5/12de). De bedragen zoals opgenomen in bijlage 6 houden hiermee rekening en kunnen dus worden ingeschreven in de begroting 2020.

Meer informatie op pagina 18 van de omzendbrief + bijlage 6.

- Dotatie sectoraal akkoord 2020:

Aangezien deze dotatie in het kader van de huidige begrotingsbesprekingen wordt beschouwd als een ‘nieuw initiatief’, werd het voorstel voor de toekenning van deze dotatie voor het jaar 2020 actueel niet weerhouden.

Meer informatie op pagina 22 van de omzendbrief.

- Subsidie NAVAP 2020:

Het financieringsmechanisme van het eindeloopbaanregime (NAVAP) in de vorm van een subsidie betrof een tijdelijke maatregel van 2016 tot en met 2019.  Het voorstel tot verlenging van het financieringsmechanisme vanaf 2020 geldt dus als een ‘nieuw initiatief’ en werd actueel niet weerhouden.

Meer informatie op pagina 12 van de omzendbrief.

  •  Federale dotaties 2020 per politiezone

In bijlage 6 van de omzendbrief kan u de bedragen per politiezone terugvinden. De bedragen van de dotaties 2020 worden meegedeeld onder voorbehoud van hun goedkeuring bij koninklijk besluit.

De volledige inhoud van de begrotingsomzendbrief PLP 59

1
Elementen om rekening mee te houden bij de opmaak van de begroting 2020

Vereiste documenten voor de opmaak van de begroting

1
Vereiste documenten voor de opmaak van de begroting

Inputmodule jaarrekening 2020

1
Inputmodule jaarrekening 2020