Elementen om rekening mee te houden bij de opmaak van de begroting 2018

  • Gezondheidsindex

Het Federaal Planbureau verwacht geen overschrijding van de spilindex in 2018.

  • Wedde van de maand december - inschrijving in begroting

De overgangsperiode tot 31 december 2019 om de wedde van de maand december in te schrijven in de begroting van het eigen dienstjaar (zoals voorzien in de omzendbrief PLP 54), is nog steeds van kracht.

Meer informatie op pagina 8 van de omzendbrief.

  • Dotaties: indexatie van de federale basistoelage 2017

Hoewel de indexatie van de federale basistoelage slechts met zekerheid kan worden vastgesteld wanneer de waarde van de gezondheidsindex van december 2017 definitief vastligt, geven de resultaten van de voorlopige berekeningen aan dat de geraamde indexatie van 2017 waarschijnlijk positief zal zijn.

Meer informatie op pagina 19 van de omzendbrief.

  • Dotaties: vermindering van de voorschotten federale basisdotatie 2018

Om te vermijden dat er, omwille van een te hoge raming van de indexatie, nog te grote voorschotten worden uitbetaald aan de politiezones die het daaropvolgende jaar zouden moeten worden gerecupereerd bij de politiezones, wordt een reserve (van 2%) afgehouden van het voorlopige bedrag van de federale basisdotatie 2017.  Het geheel van deze reserve of het saldo ervan zal ten laatste op 31 januari van het daaropvolgende jaar (N+1) worden uitbetaald aan de politiezones.

Meer informatie op pagina 19 van de omzendbrief.

  • ¬†Federale dotaties 2018 per politiezone

In bijlage 6 van de omzendbrief kan u de bedragen per politiezone terugvinden.

De bedragen van de dotaties 2018 worden meegedeeld onder voorbehoud van hun goedkeuring bij koninklijk besluit.

De volledige inhoud van de begrotingsomzendbrief PLP 56

0

Vereiste documenten voor de opmaak van de begroting

Inputmodule jaarrekening 2018

1
Vereiste documenten voor de opmaak van de begroting