Elementen om rekening mee te houden bij de opmaak van de begroting 2016

  • Gezondheidsindex

Het Federaal Planbureau verwacht een overschrijding van de spilindex in augustus 2016.

  • Wedde van de maand december 2015

In tegenstelling tot wat gebruikelijk was in het verleden, zal de wedde van december 2015 niet meer mogen ingeschreven worden in de begroting van het financiële dienstjaar N ‘vorig dienstjaar’. Om de impact van deze nieuwe verplichting op de begroting van de politiezones te beperken wordt voorzien in een overgangsperiode tot 31 december 2019.

Meer informatie op pagina 8 van de omzendbrief.

  • Basisbijdrage voor de pensioenen

Er wordt voor 2016 geen vermindering voorzien van de basispensioenbijdragevoet.

  • Non-activiteit voorafgaand aan de pensionering (NAVAP)

De nieuwe economische codes betreffende het statuut van non-activiteit voorafgaand aan de pensionering werden in de omzendbrief opgenomen.
Op de website van het Secretariaat van de Geïntegreerde politie (SSGPI) is de tool “wachtgeld-simulator” beschikbaar waarmee een louter indicatieve simulatie kan worden gemaakt van het wachtgeld dat een personeelslid ontvangt tijdens de non-activiteit voorafgaand aan de pensionering (NAVAP).  Voor meer informatie: www.ssgpi.be

  • Dotaties : Indexatie van de federale basisdotatie 2015

Hoewel de indexatie  van de federale basistoelage slechts met zekerheid kan worden vastgesteld wanneer de waarde van de gezondheidsindex van december 2015 definitief zal bepaald zijn, geven de resultaten van de voorlopige berekeningen aan dat de geraamde indexatie voor 2015 waarschijnlijk negatief zal zijn.

Meer informatie op pagina 17 van de omzendbrief.

  • Dotatie : Vermindering van de voorschotten op de federale basistoelage.

Om te vermijden dat er nog te grote voorschotten zouden worden uitbetaald aan de politiezones die in het daaropvolgende jaar zouden moeten worden gerecupereerd bij de politiezones, zal een reserve worden afgehouden van het totale bedrag van de federale basisdotatie 2016.  Het geheel van deze reserve of het saldo ervan zal ten laatste op 31 januari van het volgende jaar (N+1) worden uitbetaald aan de politiezones.   

Meer informatie op pagina 17 van de omzendbrief.

De volledige inhoud van de begrotingsomzendbrief PLP 54

0

Vereiste documenten voor de opmaak van de begroting

Schutblad voor de begroting 2016 (bestand.xlsx)
Samenvattend begrotingsbestand 2016 (inputmodule)(bestand.xlsx)

1
Vereiste documenten voor de opmaak van de begroting