De procedure tot bevordering door overgang naar het basiskader ("sociale promotie"), die vroeger werd georganiseerd onder de vorm van een vergelijkend examen, wordt gewijzigd door het koninklijk besluit van 28 september 2016 tot wijziging van verschillende koninklijke besluiten wat het statuut van de agenten van politie betreft (BS 4 oktober 2016).

De geschiktheid van de kandidaat voor de basisopleiding (van het basiskader) wordt voortaan beoordeeld door een deliberatiecommissie die een brevet van overgang naar het basiskader zal toekennen aan de geschikt verklaarde kandidaten.

De aspiranten die een opleiding volgen in het raam van de sociale promotie naar het basiskader, zullen tijdens deze opleiding deel blijven uitmaken van het operationeel kader van de politiedienst waartoe zij voor hun toelating tot de basisopleiding behoorden. Bijgevolg blijven de loonkost en de eventuele vergoedingen en toelagen ten laste van de politiedienst van oorsprong.

Door de opheffing van het vergelijkend examen zal het aantal agenten van politie die overgaan naar het basiskader stijgen.  Omwille daarvan, en om de kosten aan deze stijging te dekken, zal de federale politie, voor de eerste sociale promotie naar het basiskader, een forfaitair bedrag terugbetalen aan de betrokken politiezones, via de nieuwe procedure.

De modaliteiten van de terugbetaling kan u terugvinden in de ministeriële omzendbrief van 28 september 2016 betreffende de kosten verbonden aan de sociale promotie van de agenten van politie naar het basiskader - Facturatie (BS 4 oktober 2016).

0

Lees het KB

Consulteer de tekst van het koninklijk besluit op Besafe.be.

1
Lees het KB

Lees de omzendbrief

Consulteer de tekst van de omzendbrief op Besafe.be.

1
Lees de omzendbrief