De volgende koninklijke besluiten werden op 29 december 2020 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad:

Op 31 december 2020 werd het koninklijk besluit van 22 december 2020 houdende de toekenning van een federale dotatie voor het jaar 2020 om bepaalde initiatieven in politiezones te stimuleren, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

Op 4 januari 2021 werd het koninklijk besluit van 24 december 2020 houdende de toekenning aan de gemeente of aan de meergemeentepolitiezone van een federale dotatie inzake de kosten voor het jaar 2020 ten gevolge van de implementatie van het sectoraal akkoord van 13 september 2018, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

U kan de bedragen per politiezone terugvinden in de bijlagen van de koninklijke besluiten.

0