De volgende koninklijke besluiten werden op 20 december 2019 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad:

  • Koninklijk besluit van 11 december 2019 houdende de toekenning van een federale basisdotatie aan de gemeente of aan de meergemeentepolitiezone voor het jaar 2019 en tot vaststelling van het bedrag van de maandelijkse voorschotten op de federale basisdotatie toegekend voor het jaar 2020;
  • Koninklijk besluit van 11 december 2019 houdende de toekenning van een bijkomende federale dotatie ter financiering van de lokale politie voor het jaar 2019;
  • Koninklijk besluit van 11 december 2019 houdende de toekenning van een federale dotatie ter ondersteuning van de kosten inherent aan de uitvoering van de wet salduz door de lokale politie gedurende het jaar 2019;
  • Koninklijk besluit van 11 december 2019 houdende de toekenning aan de gemeente of aan de meergemeentepolitiezone van een federale sociale toelage voor het jaar 2019;
  • Koninklijk besluit van 11 december 2019 houdende de toekenning van een federale dotatie voor uitrusting handhaving openbare orde voor de lokale politie voor het jaar 2019;
  • Koninklijk besluit van 11 december 2019 houdende de toekenning van de correctie van de indexatie van de federale basistoelage van de lokale politie voor het jaar 2018.

De volgende koninklijke besluiten werden op 31 december 2019 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad:

  • Koninklijk besluit van 20 december 2019 houdende de toekenning aan de gemeente of aan de meergemeentepolitiezone van een federale dotatie inzake de kosten voor het jaar 2019 ten gevolge van de implementatie van het sectoraal akkoord van 13 september 2018;
  • Koninklijk besluit van 20 december 2019 houdende de toekenning van een federale dotatie voor het jaar 2019 om bepaalde initiatieven in politiezones te stimuleren.

U kan de bedragen per politiezone terugvinden in de bijlagen van de koninklijke besluiten.

0