Hier kan u de bedragen per politiezone terugvinden.

(de bedragen van de dotaties 2017 worden meegedeeld onder voorbehoud van hun goedkeuring via koninklijk besluit)

0