De volgende koninklijke besluiten werden op 12 en 17 januari 2017 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad:

  • Koninklijk besluit van 8 januari 2017 houdende de bedragen van de correctie van de indexatie van de federale basistoelage 2015, de toekenning van een federale basistoelage aan de gemeente of aan de politiezone en van een toelage voor uitrusting handhaving openbare orde voor de lokale politie voor het jaar 2016 en tot vaststelling van het bedrag van de maandelijkse voorschotten op de federale basistoelage toegekend voor het jaar 2017;
  • Koninklijk besluit van 8 januari 2017 houdende de toekenning van een bijkomende federale toelage ter financiering van de lokale politie voor het jaar 2016;
  • Koninklijk besluit van 8 januari 2017 houdende de toekenning van een federale financiële tussenkomst in de kosten inherent aan de uitvoering van de wet Salduz door de lokale politie gedurende het jaar 2016;
  • Koninklijk besluit van 22 december 2016 houdende de toekenning aan de gemeente of aan de meergemeentepolitiezone van een federale sociale toelage voor het jaar 2016.
  • Koninklijk besluit van 25 december 2016 houdende de toekenning van een federale dotatie voor het jaar 2016 om het aanwervingsbeleid in politiezones te stimuleren.

De bedragen per politiezone kan u terugvinden in de bijlagen van de koninklijke besluiten.

0

Lees KB van 8 januari

Consulteer de tekst van het koninklijk besluit op Besafe.be.

1
Lees KB van 8 januari

Lees het KB van 22 december

Consulteer de teksten van koninklijke besluiten op Besafe.be.

1
Lees het KB van 22 december

Lees het KB van 25 december

Consulteer de tekst van het koninklijk besluit op Besafe.be.

1
Lees het KB van 25 december