Na overleg met de FOD Begroting is beslist dat de sociale toelage I 2015 niet het voorwerp uitmaakt van een vermindering van 2% zoals die in de begrotingsomzendbrief PLP 53 was aangekondigd.  Dit wilt zeggen dat het volledige bedrag van de sociale dotatie I zal worden toegekend aan de politiezones.   Dit bedrag wordt uitbetaald aan DIBISS. 

De definitieve bedragen van de sociale toelage I 2015 die worden toegekend aan de politiezones zijn opgenomen in het Koninklijk besluit houdende de toekenning aan de gemeente of aan de meergemeentepolitiezone van een federale sociale toelage van 26 december 2015 (publicatie Belgisch Staatsblad 31 december 2015);

Ter informatie kan u hier een tabel met de vergelijking tussen de bedragen verminderd met 2% en de definitieve bedragen van de sociale toelage I terugvinden.

0