Het koninklijk besluit van 29 maart 2018 houdende de toekenning van een federale dotatie voor het jaar 2018 om bepaalde initiatieven in politiezones te stimuleren, werd op 11 april 2018 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

U kan de bedragen per politiezone terugvinden in de bijlage van het koninklijk besluit.

0