Zoals eerder is meegedeeld in onze communicaties van 11 januari en 3 februari 2016, werd ten gevolge van een technisch probleem bij de betaling van de federale dotaties op 30 december 2015, een onverschuldigd bedrag gestort aan de politiezones. Om deze situatie recht te zetten werd, op basis van het advies van de Inspecteur-generaal van Financiën, beslist dat de correctie van dit onverschuldigde bedrag wordt uitgevoerd in het tweede semester van 2016.

0

Recuperatie van het teveel geïnde bedrag

Hoe gebeurt de recuperatie van het teveel geïnde bedrag door de politiezones?

De recuperatie van het teveel geïnde bedrag door de politiezones, zal gebeuren door een vermindering, in augustus en september, op de maandelijkse voorschotten op de federale basistoelage 2016. 

De politiezones die op 30 december 2015 een onverschuldigd bedrag hebben ontvangen, zullen het voorschot op de federale basistoelage 2016 dat eind augustus zou worden uitbetaald, niet ontvangen.  Vervolgens zal het saldo van het teveel ontvangen bedrag worden aangezuiverd via het voorschot op de federale basistoelage 2016 dat in september wordt uitbetaald.

Bijgaand vindt u de bedragen per politiezone.

1
Recuperatie van het teveel geïnde bedrag

Gevolgen voor de begroting 2016

Welke zijn de gevolgen voor de begroting 2016?

De correctie van het onverschuldigd bedrag gestort op 30 december 2015 zal moeten worden geïntegreerd in de begroting 2016 via de inschrijving van een oninbare schuld van een bedrag gelijk aan het overschot geïnd door de politiezone.

1
Gevolgen voor de begroting 2016