Politiebegroting 2021 - Verkeersveiligheid: wijziging betreffende de 1ste schijf

Politiebegroting 2019

Elementen om rekening mee te houden bij de opmaak van de begroting 2019

Federale dotaties 2020 – koninklijke besluiten

De volgende koninklijke besluiten werden op 29 december 2020 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

Federale dotaties 2018 en correctie indexatie 2017

Koninklijke besluiten op 31 december 2018 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

Federale basisdotatie 2020 – correctie indexatie

Het ministerieel besluit van 15 januari 2021 houdende de definitieve bedragen en de correctie van de indexatie van de federale basisdotatie voor het jaar 2020, werd op 22 januari 2021 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

Verkeersveiligheid – saldo 2014

Ministerieel besluit betreffende de toekenning van de financiële hulp van de Staat inzake verkeersveiligheid - Bedrag van het saldo 2014 toegekend aan de politiezones.

Politiebegroting 2022

Elementen om rekening mee te houden bij de opmaak van de begroting 2022

 

Federale basistoelage 2018 – bijkomende indexering

De definitieve bedragen van de federale basistoelage 2018 werden op 29 april 2019 bij ministerieel besluit vastgesteld.

Federale dotaties 2021 – koninklijke besluiten

De volgende koninklijke besluiten werden op 17 december 2021 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad:

Politiebegroting 2020