Politiebegroting 2020

Federale dotaties 2019 en correctie indexatie 2018 – koninklijke besluiten

Federale basisdotatie 2019 – correctie indexatie

Verkeersveiligheid- saldo 2015

Het ministerieel besluit van 25 maart 2020 betreffende de toekenning van de financiële hulp van de Staat inzake verkeersveiligheid - Bedrag van het saldo 2015 toegekend aan de politiezones, werd op 30 maart 2020 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

Verkeersveiligheid – federale hulp 2020

Het ministerieel besluit van 17 juli 2020 betreffende de toekenning van de financiële hulp van de Staat inzake verkeersveiligheid 2020 - Geïndexeerd bedrag 2010 toegekend aan de politiezones, werd op 31 juli 2020 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

Verkeersveiligheid: correctie saldo 2013

Correctie bij ministerieel besluit van 20 april 2018 houdende wijziging van het ministerieel besluit van 29 januari 2018 betreffende de toekenning van de financiële hulp van de Staat inzake verkeersveiligheid – bedrag van het saldo 2013 toegekend aan de politiezones.

Verkeersveiligheid – federale hulp 2018

Het ministerieel besluit van 3 juli 2018 betreffende de toekenning van de financiële hulp van de Staat inzake verkeersveiligheid 2018 - geïndexeerd bedrag 2007 toegekend aan de politiezones, werd op 11 juli 2018 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

 

 

Politiebegroting 2021 - Verkeersveiligheid: wijziging betreffende de 1ste schijf

Politiebegroting 2019

Elementen om rekening mee te houden bij de opmaak van de begroting 2019

Federale dotaties 2020 – koninklijke besluiten

De volgende koninklijke besluiten werden op 29 december 2020 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.