Federale basistoelage 2018 – bijkomende indexering

De definitieve bedragen van de federale basistoelage 2018 werden op 29 april 2019 bij ministerieel besluit vastgesteld.

Verkeersveiligheid: correctie saldo 2013

Correctie bij ministerieel besluit van 20 april 2018 houdende wijziging van het ministerieel besluit van 29 januari 2018 betreffende de toekenning van de financiële hulp van de Staat inzake verkeersveiligheid – bedrag van het saldo 2013 toegekend aan de politiezones.

Verkeersveiligheid – federale hulp 2018

Het ministerieel besluit van 3 juli 2018 betreffende de toekenning van de financiële hulp van de Staat inzake verkeersveiligheid 2018 - geïndexeerd bedrag 2007 toegekend aan de politiezones, werd op 11 juli 2018 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

 

 

Politiebegroting 2019

Elementen om rekening mee te houden bij de opmaak van de begroting 2019

Federale dotaties 2018 en correctie indexatie 2017

Koninklijke besluiten op 31 december 2018 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

Verkeersveiligheid – saldo 2014

Ministerieel besluit betreffende de toekenning van de financiële hulp van de Staat inzake verkeersveiligheid - Bedrag van het saldo 2014 toegekend aan de politiezones.

Federale dotaties 2017 en correctie indexatie 2016 – koninklijke besluiten

Koninklijke besluiten werden op 27 december 2017 en op 24 januari 2018 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

Federale basistoelage 2017 – bijkomende indexering

De definitieve bedragen van de federale basistoelage 2017 werden op 5 februari 2018 bij ministerieel besluit vastgesteld (B.S.13 februari 2018).

Verkeersveiligheid – federale hulp 2017

Het ministerieel besluit van 14 juli 2017 betreffende de toekenning van de financiële hulp van de Staat inzake verkeersveiligheid 2017 werd op 28 juli 2017 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

Federale basistoelage 2016 – Bijkomende indexering

De Minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, Jan Jambon, heeft op 6 februari 2017 bij ministerieel besluit de definitieve bedragen van de federale basistoelage 2016 vastgesteld (B.S.13 februari 2017).