Fusie van politiezones

Hier vindt u een stappenplan terug ten behoeve van de gemeente- of politieraden betreffende de samensmelting van politiezones.

3 kolommen
Lees meer

Organisatie en werking

Lees alles over de wijzigingen aan het statuut van de bijzondere veldwachters.

3 kolommen
Lees meer

De Vaste Commissie van de Lokale Politie werd opgericht bij artikel 91 van de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus.

3 kolommen
Lees meer

Financiering en budget

Het ministerieel besluit van 15 januari 2021 houdende de definitieve bedragen en de correctie van de indexatie van de federale basisdotatie voor het jaar 2020, werd op 22 januari 2021 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

3 kolommen
Lees meer

De definitieve bedragen van de federale basistoelage 2018 werden op 29 april 2019 bij ministerieel besluit vastgesteld.

3 kolommen
Lees meer

Het ministerieel besluit van 17 juli 2020 betreffende de toekenning van de financiële hulp van de Staat inzake verkeersveiligheid 2020 - Geïndexeerd bedrag 2010 toegekend aan de politiezones, werd op 31 juli 2020 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

3 kolommen
Lees meer

Het ministerieel besluit van 3 juli 2018 betreffende de toekenning van de financiële hulp van de Staat inzake verkeersveiligheid 2018 - geïndexeerd bedrag 2007 toegekend aan de politiezones, werd op 11 juli 2018 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

 

 

3 kolommen
Lees meer

Elementen om rekening mee te houden bij de opmaak van de begroting 2022

 

3 kolommen
Lees meer

Elementen om rekening mee te houden bij de opmaak van de begroting 2019

3 kolommen
Lees meer

De volgende koninklijke besluiten werden op 17 december 2021 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad:

3 kolommen
Lees meer

Koninklijke besluiten op 31 december 2018 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

3 kolommen
Lees meer

De volgende koninklijke besluiten werden op 29 december 2020 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

3 kolommen
Lees meer

Ministerieel besluit betreffende de toekenning van de financiële hulp van de Staat inzake verkeersveiligheid - Bedrag van het saldo 2014 toegekend aan de politiezones.

3 kolommen
Lees meer

Het ministerieel besluit van 25 maart 2020 betreffende de toekenning van de financiële hulp van de Staat inzake verkeersveiligheid - Bedrag van het saldo 2015 toegekend aan de politiezones, werd op 30 maart 2020 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

3 kolommen
Lees meer

Correctie bij ministerieel besluit van 20 april 2018 houdende wijziging van het ministerieel besluit van 29 januari 2018 betreffende de toekenning van de financiële hulp van de Staat inzake verkeersveiligheid – bedrag van het saldo 2013 toegekend aan de politiezones.

3 kolommen
Lees meer

Elementen om rekening mee te houden bij de opmaak van de begroting 2021.

3 kolommen
Lees meer

Koninklijke besluiten werden op 27 december 2017 en op 24 januari 2018 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

3 kolommen
Lees meer

De definitieve bedragen van de federale basistoelage 2017 werden op 5 februari 2018 bij ministerieel besluit vastgesteld (B.S.13 februari 2018).

3 kolommen
Lees meer

Het ministerieel besluit van 14 juli 2017 betreffende de toekenning van de financiële hulp van de Staat inzake verkeersveiligheid 2017 werd op 28 juli 2017 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

3 kolommen
Lees meer

De Minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, Jan Jambon, heeft op 6 februari 2017 bij ministerieel besluit de definitieve bedragen van de federale basistoelage 2016 vastgesteld (B.S.13 februari 2017).

3 kolommen
Lees meer

Het ministerieel besluit van 27 februari 2017 betreffende de toekenning van de financiële hulp van de Staat inzake verkeersveiligheid werd op 8 maart 2017 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

3 kolommen
Lees meer

De programmawet van 25 december 2016 (art. 61 tot 66 (B.S. 29/12/2016)) wijzigt de wet van 6 december 2005 betreffende de opmaak en financiering van actieplannen inzake verkeersveiligheid. Deze heet voortaan «Wet betreffende de verdeling van een deel van de federale ontvangsten inzake verkeersveiligheid».

3 kolommen
Lees meer

Koninklijke besluiten werden op 12 en 17 januari 2017 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

3 kolommen
Lees meer

Elementen om rekening mee te houden bij de opmaak van de begroting 2017 ...

3 kolommen
Lees meer

Het ministerieel besluit van 7 oktober 2016 betreffende de toekenning van de financiële hulp van de Staat in het kader van de verkeersactieplannen 2016 werd op 14 oktober 2016 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

3 kolommen
Lees meer

Elementen om rekening mee te houden bij de opmaak van de begroting 2018.

3 kolommen
Lees meer

De procedure tot bevordering door overgang naar het basiskader ("sociale promotie"), die vroeger werd georganiseerd onder de vorm van een vergelijkend examen, wordt gewijzigd door het koninklijk besluit van 28 september 2016 tot wijziging van verschillende koninklijke besluiten wat het statuut van de agenten van politie betreft (BS 4 oktober 2016).

3 kolommen
Lees meer

Het koninklijk besluit van 16 augustus 2016 betreffende de voorafname op het verkeersveiligheidsfonds van een bedrag voor de projecten van de geïntegreerde politie werd op 9 september 2016 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

3 kolommen
Lees meer

In oktober 2016 gaat de Directie van de Financiën van de federale politie over tot een (eenmalige) inhouding op de voorschotten die maandelijks door de federale staat aan de politiezones worden gestort.

3 kolommen
Lees meer

Zoals eerder is meegedeeld in onze communicaties van 11 januari en 3 februari 2016, werd ten gevolge van een technisch probleem bij de betaling van de federale dotaties op 30 december 2015, een onverschuldigd bedrag gestort aan de politiezones.

3 kolommen
Lees meer

De reglementaire bepalingen houdende de wijze van toekenning van de subsidies ter ondersteuning van het eindeloopbaanregime voor personeelsleden van het operationeel kader van de lokale politie voor het jaar 2016, evenals de ministeriële richtlijnen betreffende het eindeloopbaanregime voor de personeelsleden van het operationeel kader van de geïntegreerde politie zijn op 25 februari 2016 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

3 kolommen
Lees meer

Elementen om rekening mee te houden bij de opmaak van de begroting 2016.

3 kolommen
Lees meer

Sinds 30 maart 2015 gaat het sociaal secretariaat van de geïntegreerde politie (SSGPI) over tot een inhouding op de voorschotten die maandelijks door de federale staat aan de politiezones worden gestort.

3 kolommen
Lees meer

5 elementen om rekening mee te houden bij de opmaak van de begroting 2015

3 kolommen
Lees meer

Het koninklijk besluit van 29 maart 2018 houdende de toekenning van een federale dotatie voor het jaar 2018 om bepaalde initiatieven in politiezones te stimuleren, werd op 11 april 2018 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

3 kolommen
Lees meer

Ministerieel besluit betreffende de toekenning van de financiële hulp van de Staat in het kader van de verkeersactieplannen 2012.

3 kolommen
Lees meer

Ministerieel besluit betreffende de toekenning van de financiële hulp van de Staat in het kader van de verkeersactieplannen 2013.

3 kolommen
Lees meer

Het ministerieel besluit van 29 januari 2018 betreffende de toekenning van de financiële hulp van de Staat inzake verkeersveiligheid werd op 14 februari 2018 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

3 kolommen
Lees meer

Loopbaan van officieren

Aanwijzing leden nationale selectiecommissie voor hogere officieren

3 kolommen
Lees meer