recreatiedomeinen

Waarom?

Overlast in recreatiegebieden is niet nieuw. Elk zomerseizoen verschijnen in de media berichten over overlastincidenten in recreatiegebieden. Vandaar dat in 2006 reeds een ministeriële omzendbrief over ‘de aanpak van overlast in recreatiedomeinen’ werd opgesteld. In 2013 stelde de FOD Binnenlandse Zaken vervolgens een toolbox samen waarin allerhande hulpmiddelen werden bijeengebracht om een gepaste aanpak van het probleem mogelijk te maken. Deze twee instrumenten werden geactualiseerd en aan de nieuwe noden op het terrein aangepast.

Toolbox

De toolbox kan een antwoord bieden. Het is een catalogus van genormeerde veiligheidsfuncties, camerabewaking en de vigerende reglementering. Niet alleen organisatoren en uitbaters van recreatiegebieden (in functie van de plaats: eveneens ‘recreatiedomeinen’, of ‘recreatieoorden of vrijetijdsgebieden’ genoemd) kunnen hierin antwoorden vinden op hun vragen maar ook gemeenten, provincies, politiezones en bewakingsondernemingen.

0