Actualisatie omzendbrief

In 2021 werd een eerdere ministeriële omzendbrief uit 2006 en toolbox uit 2013, die niet meer waren aangepast aan de werkelijkheid op het terrein, geactualiseerd.

De inzet van preventieve maatregelen, zoals  duidelijke communicatie rond de geldende regels in recreatiegebeiden, blijft de belangrijkste insteek. Door de actualisatie van deze omzendbrief beschikken lokale overheden nu echter ook over bijkomende repressieve maatregelen om de problematiek van overlast in recreatiedomeinen aan te pakken.

Plaatsverboden uitgevaardigd door burgemeesters, bijvoorbeelden worden nu ook opgenomen in de Algemene Nationale Gegevensbank van de politie. De politie zal hierdoor dus weten tijdens controles of een persoon al elders een plaatsverbod heeft. Amokmakers zullen dus moeilijker hun wangedrag kunnen verplaatsen naar andere recreatiegebieden, nadat ze al elders de toegang werden ontzegd. 

Meer weten?

Omzendbrief

0