Wat is winkeldiefstal?

Er is sprake van diefstal wanneer de dader de kassa passeert en kennelijk geen intentie heeft te betalen voor goederen die hij uit de winkel meeneemt. Het is echter een misverstand dat diefstal alleen voltooid is wanneer men de kassa gepasseerd is. Ook het verlaten van de afdeling of verdieping is vaak al het moment dat de diefstal voltooid wordt. Stopt hij of zij iets onder zijn jas of in de tas, dan kan er ook al sprake zijn van diefstal. De goederen zijn namelijk opzettelijk aan het zicht onttrokken. Het bewijs is echter moeilijk te leveren dat betrokkene ook de intentie heeft dit zich toe te eigenen zonder hiervoor te willen betalen. Vandaar dat passeren van de kassa als beslissend moment wordt aanzien om de betrokkene over zijn gedrag aan te spreken.

1

Hoe voorkom je winkeldiefstal?

We geven hier een beknopt overzicht van de organisatorische maatregelen.

 • Laat cliënteel duidelijk merken dat de zaak beveiligd is;
 • Laat de klant merken dat u hem gezien heeft;
 • Geef duidelijke informatie over de beveiliging en consequenties bij het overtreden van de huisregels;
 • Zorg dat je personeel op de hoogte is van hun rechten en plichten. Leid hen op in diefstalpreventie;
 • Wees dubbel op je hoede als het erg druk is in je zaak. Vooral dan proberen sommige mensen met minder goede bedoelingen wel eens vals geld uit te geven of iets mee te graaien;
 • Zorg voor een goede beveiliging van de artikelen zelf;
 • Bewaar het overzicht op uw zaak;
 • 1 in- en uitgang volstaat. Voorzie hier detectiepoorten die reageren op de labels aan de artikels;
 • Zorg ervoor dat de kassa onbereikbaar is voor klanten en u van achter de kassa een goed overzicht op de zaak heeft.

Veiligheidsinvesteringen

Een aantal voorbeelden:

 • Controle van in- en uitgangen: bijvoorbeeld tourniquets, klaphekken, detectiepoorten;
 • Technische artikelbeveiliging: bijvoorbeeld blisterverpakkingen, inkttags, etikettering;
 • Observatie van onoverzichtelijke hoeken: bijvoorbeeld spiegels, parabolen.

Weet je trouwens dat de overheid u steunt wanneer je veiligheidsinvesteringen neemt in je winkel, door een verhoogde fiscale aftrek toe te kennen? Meer info hierover vind je bij de diefstalpreventieadviseur van uw politiezone of op besafe.be.

1

Wat doe je bij een winkeldiefstal?

Hoe gaan winkeldieven te werk? 

Hierbij geven we een overzicht van een aantal vormen van winkeldiefstal:

 • Het verbergen van artikelen in kleding, kinderwagen, tas, ….;
 • Prijzen verwisselen of vervalsen; 
 • Kinderen met artikelen naar buiten sturen;
 • Teruglopen met onbetaalde artikelen via klaphekje of winkelentree;
 • Gestolen goederen ruilen;
 • Frauderen met bijvoorbeeld winkelwagens of mandjes; 

Volgende gedragingen kunnen je attent maken op een potentiële winkeldief:

 • Overdreven vriendelijk;
 • Onhandig gedrag;
 • Doelloos lopen door de winkel;
 • Geen aandacht voor de producten, maar voor de omgeving;
 • Op een bepaalde plaats blijven rondhangen;
 • Veel rondkijken;
 • Ophouden op onoverzichtelijke plaatsen in de winkel;
 • In groepsverband wanorde scheppen of het personeel afleiden.

Hoe reageren?

Preventief optreden kan winkeldiefstal voorkomen.  Een aantal tips:  

 • Spreek de klant direct in de winkel aan, zodra van een poging tot diefstal of van afwijkend gedrag sprake is;
 • Blijf de klant van een afstand volgen (of via een camerasysteem) zonder agressie op te wekken;
 • Wacht dus niet bij preventief optreden totdat de verdachte bij de kassa is of de kassa zonder betaling is gepasseerd.  
   
1

Wat na een winkeldiefstal?

Mocht je toch het slachtoffer van winkeldiefstal worden, neem dan volgende raadgevingen in acht:

 • Zorg ervoor dat je op voorhand beschikt over een afhandelingsprocedure;
 • Betrapping kan bij het voorbijgaan van of aan de kassa;
 • Spreek de verdachte klant aan met meerdere personen;
 • Je mag de klant vragen of hij niet vergeten is het artikel te betalen. Je kan hem ook vragen het artikel vrijwillig terug te geven;
 • Tracht een vrijwillige medewerking te bekomen. 
 • Blijf kalm. Doe aan agressiebeheersing;
 • Verwittig de politie!  

Vergeet niet om aangifte te doen! Via de website www.police-on-web.be kan je online en op een veilige aangifte doen bij de politie van winkeldiefstal. Dit elektronisch loket laat je toe om bepaalde klachten te registreren zonder via het politiekantoor langs te gaan. De klachten kunnen 7d/7 en 24u/24 via je computer gebeuren wat je een aanzienlijke tijdswinst oplevert.

1

Nuttige informatie

1
Nuttige informatie