Wat is een overval?

Een overval is een zwaar misdrijf, want er komt altijd bedreiging of geweld bij kijken. Het doel van de overvaller is eenvoudig: hij wil zoveel mogelijk geld bemachtigen in een zo kort mogelijke tijd. Maatregelen om overvallen te voorkomen zijn er dan ook voornamelijk op gericht de buit te beperken en de weg naar dat geld zo moeilijk mogelijk te maken.

1

Hoe voorkom je een overval?

Niet alleen criminele feiten, maar ook agressiesituaties kunnen een gevoel van onveiligheid creëren. In veel gevallen kan men door het juist handelen verhinderen dat dergelijke situaties escaleren.

Je kan samen met je medewerkers een groepstraining volgen. In de training leren cursisten hoe ze kunnen omgaan met geweld en agressie, winkeldiefstal en overvallen in de winkel, maar vooral ook hoe dit te voorkomen.

Belangrijke maatregelen tegen overvallen zijn o.a. het afromen van de kassa’s (en dit ook laten weten), goede zichtlijnen, goede procedures bij openen en sluiten en een goede regeling m.b.t. geldtransport.

Veiligheidsinvesteringen

Een selectie van mogelijke veiligheidsinvesteringen:

Goederen

 • Gebruik van dummy’s in de winkel ter vervanging van de echte waardevolle goederen.

Kassabeheer

 • Stel een limiet aan het aanwezige kasgeld. Bewaar geld en andere waardepapieren boven deze limiet op een veilige plaats (bijvoorbeeld afroomkluisjes);
 • Het is aan te bevelen om ten minste één kluis in de winkel te hebben die voorzien is van een tijdslot of tijdvertraging (mét display). Berg in deze kluis de sleutels op van de eventuele andere kluizen;
 • Stimuleer het gebruik van cheques of elektronische betaalmiddelen;
 • Overweeg de inschakeling van een private bewakingsonderneming die is vergund voor het vervoer van waarden. Om de kosten daarvan te beperken kan je proberen het geldtransport met andere zelfstandigen combineren. Ook met het gebruik van ‘de lichte plofkoffer’ (Light CIT) kunnen de kosten worden gereduceerd;
 • Anti-graaikap. Een afscherming aan de kassa die een greep uit de kassa kan verhinderen.

Toegang 

 • De toepassing van de tijdvertragende sloten, tijdsloten of een extra slot in combinatie met een gescheiden sleutelbeheer kan de mogelijkheid tot een gedwongen kluisopening aanzienlijk beperken. Zorg er dan wel voor dat de overvaller ziet dat het 'niet openen' op een technische onmogelijkheid berust;
 • Automatische deursluiter, zodat het binnenlaten van derden (of personeel en leveranciers) een actieve handeling vereist van binnenuit;
 • Sas

Beveiligingsverlichting

 • Een goede verlichting van personeels- en leveranciersingangen en een overzichtelijk ingerichte in- en uitgang van de onderneming zorgen ervoor dat eventuele malafide benaderingen snel kunnen worden opgemerkt. Ook na de overval kan het van belang zijn een goed zicht te hebben op bijvoorbeeld het gebruikte vluchtvoertuig en de vluchtrichting.

Elektronische maatregelen

 • Plaats een overvalknop;
 • Installeer een elektronisch alarmsysteem. Houd wel rekening met de wettelijke bepalingen;
 • Maak eventueel gebruik van bewakingscamera’s. Houd ook hierbij rekening met de wettelijke bepalingen.

Weet je trouwens dat de overheid je steunt wanneer je veiligheidsinvesteringen neemt in je winkel, door een verhoogde fiscale aftrek toe te kennen? Meer info hierover vind je bij de diefstalpreventieadviseur van je politiezone of besafe.be.

1

Wat bij een overval?

Hoe gaan overvallers te werk? 

Het doel van de overvaller is eenvoudig: hij wil zoveel mogelijk geld bemachtigen in een zo kort mogelijke tijd.
Overvallen vinden het vaakst plaats:

 • bij opening en sluiting van uw onderneming;
 • op afrekenpunten, zoals de kassa;
 • bij intern geldtransport;bij telling, kasopmaak;
 • bij waardeberging;
 • bij extern geldtransport;
 • bij waardeberging thuis.

Hoe reageren?

Indien je slachtoffer wordt van een overval, houd dan de KOOP-regel in gedachten:

 • Kalm blijven. 
 • Opvolgen van de bevelen van de overvallers.
 • Observeren (ongemerkt) van de daders: aantal overvallers, persoonsbeschrijving, voertuig (kleur, merk, vluchtrichting)
 • Politiediensten verwittigen.  

De veiligheid van het personeel en van het cliënteel heeft altijd voorrang!
 

1

Wat na een overval?

 • Bel meteen 112 voor hulp;
 • Raak niets aan, zeker geen voorwerpen die door de dader(s) werden aangeraakt;
 • Sluit de deuren van het lokaal zodat de zaak niet kan betreden worden door onbevoegden;
 • Probeer het signalement van de dader(s) te onthouden. Geef dit, samen met een korte beschrijving van de feiten, door aan de politie;
 • Vraag getuigen te blijven, of noteer hun identiteitsgegevens;
 • De verantwoordelijke neemt alle mogelijke maatregelen om medische, morele en psychologische hulp te kunnen verlenen aan klanten en medewerkers, mochten ze dit nodig hebben.
   
1

Nuttige informatie

1
Nuttige informatie