Hoe inbraak voorkomen?

De kans op een inbraak bij een bedrijf hangt af van verschillende zaken zoals de locatie, het hang- en sluitwerk en de aanwezigheid van zaken die inbrekers aantrekken.

Inbraak vermijd je door:

 • de pakkans te vergroten;
 • de toegang tot gebouwen te bemoeilijken;
 • de buit, verhandelbaarheid en de toegebrachte schade te beperken;
 • nauwkeurige aangiftes te doen bij diefstal.

Nuttige tips

Om inbraak te voorkomen stellen we je hier een reeks maatregelen voor. Voer ze uit in deze volgorde om tot een betere bescherming te komen.

Organisatorische maatregelen: 

Veiligheid begint met het aannemen van goede gewoonten. Deze maatregelen kunnen door iedereen worden toegepast, ze zijn goedkoop en zo eenvoudig dat ze vaak over het hoofd worden gezien. Niettemin vormen ze de eerste en essentiële stap van ons beveiligingsplan. Voorbeelden; goed sleutelbeheer, registreren van waardevolle voorwerpen, deuren en ramen met sleutel sluiten zelfs bij korte afwezigheid, ...

Bouwkundige maatregelen: 

Je kan de ramen en deuren van je handelszaak verstevigen teneinde het de inbreker zeer moeilijk te maken. Alle info op: http://www.veiligewoning.be 

Voorbeelden: veiligheidsglas, inbraakwerende rolluiken, beveiligingssystemen voor deuren, ramen, luiken, garagepoorten, lichtkoepels, dakvensters, keldergaten en hekken zoals veiligheidssloten, slotbeveiligingssystemen, grendelbeveiligingssystemen en kierstandhouders, kluis, ...

Elektronische maatregelen: 

Het plaatsen van een elektronische veiligheidssysteem moet in combinatie gebeuren met voorafgaande organisatorische en technische maatregelen. Elektronische maatregelen zijn dus een aanvulling op de organisatorische en technische maatregelen.
Voorbeelden; alarmsysteem, camerasysteem, volgsysteem, …

Veiligheidsinvesteringen

Weet je trouwens dat de overheid je steunt wanneer je veiligheidsinvesteringen neemt in uw zaak, door een verhoogde fiscale aftrek toe te kennen? Meer info hierover vind je bij de diefstalpreventieadviseur van uw politiezone of op besafe.be.

1
Hoe inbraak voorkomen?

Wat bij inbraak?

Hoe gaan inbrekers te werk? 

De volgende principes worden door de meeste inbrekers gehanteerd om de pakkans zo miniem mogelijk te houden:

 • De inbreker is steeds in tijdnood;
 • De inbreker vermijdt omstandigheden waardoor hij kan opvallen of gezien worden, vandaar dat hij lawaai en licht zal schuwen;
 • De inbreker werkt met eenvoudige werktuigen.

Hoe reageren?

Indien een confrontatie toch plaatsvindt met de inbreker, neem dan volgende regels in acht:

 • Tracht kalm te blijven;
 • Geef of doe wat gevraagd wordt;
 • Vermijd een gevecht aan te gaan;
 • Tracht de dader zo goed te observeren om de politiediensten een degelijke beschrijving te kunnen geven;
 • Tracht het vluchtmiddel en de vluchtrichting na te gaan;
 • Verwittig daarna zo vlug mogelijk de politie;
 • Maak een lijst op van wat gestolen is (voeg hier foto's van je meest kostbare voorwerpen aan toe);
 • Licht ook je verzekeraar en je financiële instelling in.
1
Wat bij inbraak?

Wat na een inbraak?

Indien je vaststelt dat er werd ingebroken, ga dan niet binnen maar verwittig de politie, laat alles onaangeroerd en wacht op hun komst.

En... neem achteraf de nodige voorzorgsmaatregelen om een eventuele tweede inbraak of poging te vermijden.  Het is immers zo dat een zaak waar reeds werd ingebroken een groter risico loopt om een tweede keer ongewenst bezoek te krijgen dan een andere zaak.

1
Wat na een inbraak?

Nuttige informatie

1
Nuttige informatie