1. Wat moet u doen bij agressie?  
 2. Wie moet u bellen?
 3. Hoe kan u anticiperen en agressie voorkomen?
 4. Hoe moet u omgaan met agressie?
 5. Kan de arts zich onbevoegd verklaren in geval van risico? Welke is de verantwoordelijkheid voor de arts die tijdelijk afziet van het verlenen van bijstand totdat er iemand van de politie ter versterking aanwezig is?
 6. Het medisch geheim ondanks alles?
 7. Wilt u politiebegeleiding krijgen in geval van een verdacht bezoek? 
 8. Het platform veiligheid huisartsen heeft verschillende maatregelen genomen
 9. Is het campagnemateriaal beschikbaar?

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Wat moet u doen bij agressie?  

De agressie melden bij het Nationaal meldpunt tegen agressie van de Orde der Artsen

Op basis van uw aangifte telt dit meldpunt de agressies waarvan beroepsmensen het slachtoffer worden.  Er wordt aan de artsen gevraagd om via een document elke vorm van geweld - verbaal, psychologisch of fysiek - te melden (www.ordomedic.be, https://www.artsinnood.be/ ).

Klacht indienen bij de politie. In sommige gevallen is het mogelijk om online klacht in te dienen op Police-on-Web. Aarzel niet om elk informatiegegeven dat het onderzoek kan helpen en onder meer de nuttige gegevens voor de signalering van de dader te verschaffen.

2. Wie moet u bellen?  

De 112, de politiediensten

3. Hoe kan u anticiperen en agressie voorkomen?

 • Spoor moeilijke persoonlijkheden of risicosituaties op onder de patiënten of hun naasten. 
 • Let op de tekens die wijzen op een potentieel nakend conflict.
 • Respecteer de regels voor het opstellen van certificaten en attesten. In het algemeen is dit niet dringend. 
 • Hou het medisch dossier goed bij. 
 • Een goed bijgehouden dossier is ongetwijfeld de beste verzekering van de arts.
 • Een minimum van conflictbeheer en juridische beginselen verwerven.
 • Zorg voor een goede rechtsbijstand met verdediging en beroepsmogelijkheid in het kader van uw burgerlijke beroepsaansprakelijkheid.

4. Hoe moet u omgaan met agressie?

 • Blijf kalm
 • Denk altijd aan uw eigen veiligheid
 • Let op voor het spiegelspel
 • Wees vastberaden en onpartijdig
 • Concentreer u op het gedrag van de persoon
 • Behandel de agressor op menselijke wijze
 • Toon empathie voor zijn emoties
 • Vermijd fysiek contact met de agressor

5. Kan de arts zich onbevoegd verklaren in geval van risico?

Wat is de verantwoordelijkheid van de arts die tijdelijk afziet van het verlenen van bijstand totdat er iemand van de politie ter versterking aanwezig is?

Er zijn verschillende mogelijkheden:

 • Stel, in geval van een geschil over de behandeling, voor om een collega te raadplegen of om de patiënt door te verwijzen, en zorg ervoor dat de zorgen verder verstrekt worden.
 • Verklaar u in gevallen van uiterst slechte verstandhouding onbevoegd, zoals bepaald in artikel 28 van de code van geneeskundige plichtenleer (www.ordomedic.be).  Dit zal het mogelijk maken om u tijdig te onttrekken aan uw verplichting voordat dit tot een conflictuele relatiebreuk leidt. 

6. Het medisch geheim ondanks alles?

Als u kennis heeft van een persoon die in groot gevaar verkeert (422bis van het Strafwetboek) of van een ernstig en dreigend gevaar voor de fysieke of psychische integriteit van een minderjarige of kwetsbare persoon en u deze integriteit niet zelf of met hulp van anderen kunt beschermen (458bis van het Strafwetboek). De Nationale Raad heeft verschillende adviezen uitgebracht met betrekking tot het medisch geheim. U kan al deze adviezen terugvinden op de website (www.ordomedic.be).

7. Wilt u politiebegeleiding krijgen in geval van een verdacht bezoek? 

Dit kan alleen via lokale protocollen. U heeft het akkoord nodig van de lokale politie en de huisartsen van uw artsenkring of groep. Wij raden u aan om een rondetafel op lokaal niveau te organiseren met de lokale politie, de burgemeester en de verschillende huisartsenkringen van de gemeente.

8. Het platform veiligheid huisartsen heeft verschillende maatregelen genomen:

De minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken heeft in september 2018 een brief gestuurd naar alle verantwoordelijken van de erkende huisartsenkringen en naar de korpschefs van de politie.

In deze brief worden ze uitgenodigd om de samenwerking tussen de politiezones en de huisartsenkringen actief te bevorderen, met name door zich op een samenwerkingsprotocol te baseren.

Aangezien die vorm van samenwerking de huisartsenpraktijk in bepaalde politiezones al beveiligt, lijkt het ons verantwoord om de uitbreiding van dit soort van samenwerking naar andere politiezones te faciliteren.

Concreet worden de politiezones verzocht in contact te treden met de huisartsenkringen om vertrouwensbanden tot stand te brengen of te versterken en op te treden als ondersteunende instantie in de preventie van het geweld tegen hen.

9. Is het campagnemateriaal beschikbaar?

Ja, volg de link https://www.besafe.be/nl/veiligheidsthemas/ondernemers-vrije-beroepen/veiligheid-van-huisartsen/materialen

De video's zijn beschikbaar op de youtube-account van de AD Veiligheid & Preventie.

0