Wat is Kindtoets ?

Het project ‘kind- en jongerentoets binnen het politiewerk’ heeft als doel om de relatie tussen kinderen/jongeren en de politie te verbeteren. Door bepaalde processen te veranderen en te vernieuwen zal een politiewerking op maat van jongeren worden ontwikkeld. De focus ligt hierbij op het uitwerken van gecoördineerde en nationaal uitvoerbare maatregelen.

3 kolommen
Lees meer

Plenaire vergadering

Binnen de Algemene Directie voor Veiligheid en Preventie (ADVP) werd een algemene werkgroep opgericht.

Op 23 september 2021 kwam deze werkgroep voor het eerst samen tijdens een plenaire vergadering.

3 kolommen
Lees meer

Werkgroepen

Deze subgroep werd opgericht uit de algemene werkgroep “Kind- en jongerentoets binnen het politiewerk” met de specifieke taak een gemeenschappelijke visie uit te werken inzake de “Kind- en jongerentoets”.

De bedoeling is dat in deze werkgroep een visienota wordt uitgewerkt die gedragen wordt door alle leden van de algemene werkgroep.  

3 kolommen
Lees meer

Deze subgroep werd opgericht uit de algemene werkgroep “Kind- en jongerentoets binnen het politiewerk” met de specifieke taak een aanpak uit te werken binnen de interventies van de administratieve politie waarbij kinderen en jongeren centraal staan.

Deze subgroep zal zich in hoofdzaak bezighouden met procedures inzake het genegotieerd beheer van de publieke ruimte (zoals fouilleringen, arrestaties, identiteitscontroles…).

 
3 kolommen
Lees meer

Het doel  van deze subgroep is om een tool te ontwikkelen voor zowel jongeren als de politie (en andere professionals) die kan gebruikt worden voor, tijdens en na bepaalde interventies (zoals fouilleringen, arrestaties, identiteitscontroles, ...).  

Een eerste focus zal, gezien de actuele noodzaak, gelegd worden op de arrestaties van kinderen en jongeren tijdens betogingen. 

3 kolommen
Lees meer

Deze subgroep werd opgericht uit de algemene werkgroep “Kind- en jongerentoets binnen het politiewerk” met de specifieke taak maatregelen uit te werken voor de politieopleiding.

3 kolommen
Lees meer