Kadernota Integrale Veiligheid

De Kadernota Integrale Veiligheid (KIV) vormt een strategisch beleids- en referentiekader voor alle actoren die omwille van hun bevoegdheden en verantwoordelijkheden of vanuit hun maatschappelijke doelstellingen een bijdrage kunnen leveren om tot een effectieve veiligheidsaanpak te komen. De KIV is met andere woorden een beleidsdocument dat de gehele federale regering en de regeringen van de deelstaten, ieder voor wat betreft en binnen de grenzen van hun eigen bevoegdheden, bindt. Daarom ook wordt de KIV voorgelegd aan de Interministeriƫle Conferentie inzake veiligheids- en handhavingsbeleid waar de leden, binnen hun eigen bevoegdheden, voorstellen kunnen doen om zaken in de KIV op te nemen of aan te passen. Op basis van de Kadernota wordt onder meer het Nationaal Veiligheidsplan door de federale politie opgesteld.

De vorige Kadernota werd opgesteld voor de periode 2016-2019. De federale regering heeft besloten om een nieuwe Kadernota op te stellen. De nieuwe KIV, die dus momenteel in opbouw is, zal tegen het begin van 2022 in werking treden.

0