De nieuwe Kadernota Integrale Veiligheid (KIV) werd goedgekeurd!

Deze nieuwe KIV, die de vorige Kadernota vervangt, werd opgesteld voor de periode 2022-2024.

De Kadernota Integrale Veiligheid (KIV) vormt een strategisch beleids- en referentiekader voor alle actoren die omwille van hun bevoegdheden en verantwoordelijkheden of vanuit hun maatschappelijke doelstellingen een bijdrage kunnen leveren om tot een effectieve veiligheidsaanpak te komen. De KIV is met andere woorden een beleidsdocument dat de gehele federale regering en de regeringen van de deelstaten, ieder voor wat betreft en binnen de grenzen van hun eigen bevoegdheden, bindt. De Kadernota is de basis waarop het Nationaal Veiligheidsplan (NVP) is gestoeld. Ook het NVP (2022-2025) werd door de Ministerraad goedgekeurd.

0