Kadernota Integrale Veiligheid

De Kadernota Integrale Veiligheid (KIV) vormt een strategisch beleids- en referentiekader voor alle actoren die omwille van hun bevoegdheden en verantwoordelijkheden of vanuit hun maatschappelijke doelstellingen een bijdrage kunnen leveren om tot een effectieve veiligheidsaanpak te komen.

De Ministerraad keurt de nieuwe Kadernota Integrale Veiligheid goed

De nieuwe Kadernota Integrale Veiligheid (KIV) werd goedgekeurd!