De Vaste Commissie van de Lokale Politie heeft het genoegen het jaarverslag over zijn activiteiten in 2020 voor te leggen.

©Stéphanie Verbeure 1CDP Nicholas Paelinck
Stéphanie Verbeure - 1HCP Nicholas Paelinck

"2020 is ongetwijfeld een bijzonder uitdagend jaar geweest voor iedereen.  Als Voorzitter van de Vaste Commissie van de Lokale Politie ben ik blij te hebben kunnen rekenen op geëngageerde collega's die hun best hebben gedaan om de uitdagingen van dit jaar op te lossen". Nicholas Paelinck, eerste Hoofdcommissaris, Voorzitter van de Vaste Commissie van de Lokale Politie en Korpschef van de Lokale politiezone Westkust.