Veiligheidsmonitor bevestigt groter onveiligheidsgevoel bij vrouwen

Gender

Uit de cijfers van de Veiligheidsmonitor 2018 blijkt dat vrouwen zich in de openbare ruimte opvallend veel minder veilig voelen dan mannen.

Opmerkelijk veel vrouwen geven in de veiligheidsmonitor aan dat ze bepaalde plaatsen in de gemeente mijden, dat ze bij duisternis vermijden om weg te gaan, dat ze het openbaar vervoer en drukke evenementen vermijden en dat ze de deur niet opendoen voor onbekenden. Zo vermijden ze bijvoorbeeld afgelegen plaatsen of plaatsen met veel volk.

Een ongelijke toegang en gebruik van de publieke ruimte versterkt niet alleen het onveiligheidsgevoel van vrouwen maar stelt ook een beperking in hun bewegingsvrijheid en mobiliteit in hun stad, gemeente of wijk. Dit heeft vaak negatieve gevolgen voor de zelfontwikkeling van vrouwen.

0

De gids "Gendergelijkheid in de publieke ruimte" als inspiratie

De gids "Gendergelijkheid in de publieke ruimte" wil inspirerend zijn voor lokale besturen die werk willen maken van meer genderinclusieve steden en gemeenten. Deze vertrekt vanuit concrete vragen: Hoe manifesteert gender zich in de publieke ruimte? Hoe verplaatsen vrouwen en mannen zich in de stad/gemeente/wijk? Worden vrouwen en mannen betrokken bij de besluitvorming over stad-, gemeente of wijk? Wordt er bij de constructie, het ontwerp en de organisatie van de stad, gemeente of wijk rekening gehouden met vrouwen en mannen? Genieten vrouwen en mannen op een gelijke manier van de infrastructuur en publieke diensten? Daarnaast komen ook vijf thema’s aan bod: gender mainstreaming, circulatie, urbanisatie, seksuele intimidatie op straat en participatie. Al deze thema’s worden ondersteund met goede praktijken.

Raadpleeg de gids "Gendergelijkheid in de publieke ruimte"

0