Projectoproep voor steden en gemeenten inzake de strijd tegen intrafamiliaal geweld

In het kader van de bestrijding van de COVID-pandemie heeft de vorige regering een task force "kwetsbare groepen" (ouderen, uitkeringsgerechtigden, gehandicapten, enz.) opgericht. Deze beschikt over met een specifiek budget om maatregelen te kunnen nemen ten behoeve van de meest kwetsbare groepen in de context van de pandemie.

 

Partnergeweld

Partnergeweld ontstaat wanneer de banden binnen het koppel uit evenwicht zijn gebracht. In deze situaties wil één van de partners de andere domineren of controleren en de relatie wordt ongelijk.

Seksueel geweld

Er bestaan verscheidene vormen van seksueel geweld. Wat is seksueel geweld? In welke zorgcentra kunnen slachtoffers terecht? Welke acties bestaan er tegen seksueel geweld?

Geweld tegen holebi’s en transgenders

Geweld tegen holebi’s en transgenders valt onder de noemer van de haatmisdrijven. De insteek van deze misdrijven is discriminatie en ze worden louter gepleegd om redenen van haat, misprijzen of vijandigheid

Eergerelateerd geweld

Eergerelateerd geweld is een opeenvolging (continuüm) van geweldsvormen.

Ouderenmis(be)handeling

Volgens de vzw Respect Seniors moet er een onderscheid gemaakt worden tussen het geweld tegen ouderen en de mishandeling van ouderen in die zin dat het laatste plaatsvindt in een vertrouwensrelatie

Oudermishandeling

Oudermishandeling kan gedefinieerd worden als regelmatige acties die kinderen of jongeren tegen één of beide ouders of stiefouders uitvoeren.

Evaluatie van de implementatie van het Risicotaxatie-Instrument Partnergeweld (RTI- PG)

Het Risicotaxatie-Instrument Partnergeweld (RTI-PG) biedt structuur aan de grote verschillen in risicotaxaties tussen politie, justitie en hulpverlening, die in contact komen met partnergeweld.

Gendergelijkheid in de publieke ruimte: een gids voor lokale autoriteiten

Uit de cijfers van de Veiligheidsmonitor 2018 blijkt dat vrouwen zich in de openbare ruimte opvallend veel minder veilig voelen dan mannen.