GAS-verslag

De minister van Binnenlandse Zaken moet op geregelde tijdstippen verslag uitbrengen aan het Parlement  over de toepassing van de GAS-wet (artikel 52 GAS-wet). Een eerste verslag werd neergelegd eind 2015.

1
GAS-verslag

Arresten Grondwettelijk Hof

De GAS-wet heeft reeds twee maal het voorwerp uitgemaakt van een procedure voor het Grondwettelijk Hof. Een eerste zaak werd beslecht met twee arresten dd. 23/04/2015 waarbij het Hof n.a.v. een beroep tot vernietiging heeft geoordeeld dat de GAS-wet grondwettig is in al haar onderdelen:

In een tweede arrest – ditmaal n.a.v. een prejudiciële vraag – heeft het Grondwettelijk Hof bij arrest dd. 09/02/2017 geoordeeld dat artikel 33 GAS-wet grondwettig is als het geïnterpreteerd wordt als een weerlegbaar vermoeden van toerekenbaarheid in hoofde van de houder van de kentekenplaat:

1
Arresten Grondwettelijk Hof