Algemeen

De materie van de gemeentelijke administratieve sancties (kortweg GAS) wordt geregeld in de wet van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties en de bijhorende uitvoeringsbesluiten.

Actoren

Verschillende categorieën personen zijn gemachtigd om op te treden als vaststeller (artikel 21 GAS-wet).

Administratieve procedure

Binnen de twee maanden na de vaststelling van de inbreuk moet de originele vaststelling van de inbreuk overgezonden worden (artikel 22 GAS-wet).

Beleid - Wetgeving - Rechtspraak

De minister van Binnenlandse Zaken moet op geregelde tijdstippen verslag uitbrengen aan het Parlement  over de toepassing van de GAS-wet (artikel 52 GAS-wet).