Hieronder vindt u een samenvattende tabel van alle wetgeving betreffende gemeenschapswachten.

Afkondiging Titel
29/06/2007 Wet van 15 mei 2007 tot instelling van de functie van gemeenschapswacht, tot instelling van de dienst gemeenschapswachten en tot wijziging van artikel 119 bis van de nieuwe gemeentewet
22/12/2008 Ministerieel Besluit van 7 december 2008 betreffende de werkkleding en het embleem van de gemeenschapswachten 
02/06/2009 Koninklijk Besluit van 15 mei 2009 tot bepaling van de opleidingsvoorwaarden waaraan de gemeenschapswachten moeten voldoen, evenals de modaliteiten tot aanwijzing van de opleidingsinstellingen en tot erkenning van de opleidingen
03/05/2010 PREV 32: omzendbrief waarbij uitleg verschaft wordt bij de functie van gemeenschapswacht en bij de instelling van de dienst gemeenschapswachten
30/01/2014 Wet tot wijziging van de wet van 15 mei 2007 tot instelling van de functie van gemeenschapswacht, tot instelling van de dienst gemeenschapswachten en tot wijziging van artikel 119bis van de nieuwe gemeentewet
04/02/2016 Koninklijk Besluit van 13 januari 2016  tot wijziging van het Koninklijk Besluit van 15  mei 2009 tot bepaling van de opleidingsvoorwaarden waaraan de gemeenschapswachten moeten voldoen, evenals de modaliteiten tot aanwijzing van de opleidingsinstellingen en tot erkenning van de opleidingen
18/01/2018 Koninklijk Besluit van 25  december 2017 tot bepaling van de modaliteiten betreffende de bijkomende financiering van de gemeenschapswachten van de strategische veiligheids- en preventieplannen
12/09/2018 Wet van 30 juli 2018 tot wijziging van de wet van 15  mei 2007 tot instelling van de functie van gemeenschapswacht, tot instelling van de dienst gemeenschapswachten en tot wijziging van artikel 119 bis van de nieuwe gemeentewet, wat de opleiding betreft
25/09/2018 Wet van 15 juli 2018 houdende diverse bepalingen Binnenlandse Zaken
27/09/2018 Ministerieel Besluit van 17  september 2018 ter uitvoering van het Koninklijk Besluit van 25 december 2017 tot bepaling van de modaliteiten betreffende de bijkomende  financiering van de gemeenschapswachten van de strategische veiligheids- en preventieplannen
07/10/2021 Koninklijk Besluit van 14 augustus 2021 betreffende de organisatie van het psychotechnisch onderzoek voor de gemeenschapswacht en de gemeenschapswacht-vaststeller
0