Hoe verkleint u de kans op een inbraak bij u thuis?

In 2018 werden er 52.369 inbraken geregistreerd in België, zijnde meer dan 141 per dag (bron: statistieken federale politie). Juwelen, geld en multimedia zijn goederen die het vaakst worden gestolen.

U kan eenvoudige maatregelen nemen om risico’s op inbraak te verminderen. Technopreventie is het geheel van organisatorische, fysieke en elektronische maatregelen om een inbraak te voorkomen.

Neem contact op met een specialist: de diefstalpreventieadviseur.

1
Hoe verkleint u de kans op een inbraak bij u thuis?

Doe beroep op een diefstalpreventieadviseur

De diefstalpreventieadviseur helpt u uw woning te beveiligen. Het gaat om een politieman of gemeenteambtenaar die specifiek is opgeleid voor diefstalpreventie. Hij komt gratis op huisbezoek en bekijkt samen met u uw woning. Hij geeft u tips over de te nemen maatregelen.

Waarom zou u een beroep moeten doen op een diefstalpreventieadviseur?

 • Gratis
 • Advies op maat
 • Neutraal en objectief advies
 • De aanbevelingen zijn niet verplicht

Wenst u gratis advies? Neem dan contact op met uw diefstalpreventieadviseur.

1
Doe beroep op een diefstalpreventieadviseur

Goede gewoonten

De voornaamste veiligheidsmaatregel is het aannemen van goede gewoonten. Deze zijn eenvoudig en kosten niets.  

Bijvoorbeeld:

 1. Hou een inventaris bij van uw waardevolle voorwerpen en noteer de serienummers. Hou de facturen bij. Noteer bij aankoop de referenties en maak een foto. Op die manier kan de politie uw goederen gemakkelijker teruggeven wanneer ze teruggevonden worden.
 2. Laat geen waardevolle voorwerpen in het zicht van iedereen rondslingeren.
 3. Zet de kartonnen verpakking van uw nieuwe toestellen niet voor de deur, anders zien inbrekers al snel wat ze bij u kunnen stelen.
 4. Doe altijd ramen en deuren op slot, ook als u maar voor even afwezig bent. Laat uw ramen niet op kiepstand staan.
 5. Geef uw woning een bewoonde indruk wanneer u met vakantie vertrekt: vraag aan een buur of familielid om de brievenbus leeg te maken, het gras te maaien of de rolluiken op en af te laten.

Meld ieder verdacht element in uw straat of bij uw buren aan de politie.  

1
Goede gewoonten

Mechanisch beveiligingsmateriaal

U kan de ramen en deuren van uw woning verstevigen om het de inbreker zeer moeilijk te maken. 

Bijvoorbeeld:

 • Versterk uw deuren met een veiligheidscilinder, een rozet, extra sloten, …
 • Plaats vergrendelbare raamkrukken op uw ramen,
 • Laat veiligheidsglas plaatsen (gelaagd glas)
 • Plaats rolluiken

Vind meer gedetailleerd advies terug in de Veilig Wonen brochure.

1
Mechanisch beveiligingsmateriaal

Elektronische beveiligingssystemen

Het plaatsen van een elektronisch veiligheidssysteem is alleen interessant als de woning al correct beveiligd is. Dit systeem vertraagt de inbreker immers niet, maar kan hem wel afschrikken. Doe een beroep op professionals om u te begeleiden.

Bekijk de geldende wetgeving

Bijvoorbeeld:

 • Plaatsing van een alarmsysteem
 • Plaatsing van een videobewakingssysteem

Vind meer gedetailleerd advies terug in de Veilig Wonen brochure.

1
4. Elektronische beveiligingssystemen

Wat nu gedaan?

Wanneer je thuis bent en je verdachte geluiden hoort, dan volstaat het meestal het licht aan te steken of lawaai te maken om de inbreker op de vlucht te doen slaan. Hij heeft er immers geen enkel belang bij om herkend te worden.

Indien een confrontatie toch plaatsvindt :

 • tracht kalm te blijven
 • geef of doe wat gevraagd wordt
 • vermijd een gevecht aan te gaan
 • tracht de dader zo goed mogelijk te observeren om de politiediensten een degelijke beschrijving te kunnen geven
 • tracht het vluchtmiddel en de vluchtrichting na te gaan

Verwittig daarna zo vlug mogelijk de politie en maak een lijst op van wat gestolen is (voeg hier foto's van je meest kostbare voorwerpen aan toe). Licht ook je verzekeraar en je financiële instelling in.

Als je niet thuis was en bij je thuiskomst vaststelt dat er werd ingebroken, ga dan niet binnen maar verwittig van bij een buur de politie, laat alles onaangeroerd en wacht op hun komst.

En neem achteraf de nodige voorzorgsmaatregelen om een eventuele tweede inbraak of poging te vermijden. Het is immers zo dat een woning waar reeds werd ingebroken een groter risico loopt om een tweede keer ongewenst bezoek te krijgen dan een andere woning.

Vind meer gedetailleerd advies terug in de Veilig Wonen brochure.

1
Wat nu gedaan?

Nuttige links

1
Nuttige links

Doe gratis beroep op de diensten van een onafhankelijk expert voor diefstal. De aangeboden diensten verschillen van gemeente tot gemeente, maar zijn alle zonder enige verplichting. 

Vul de postcode van je gemeente in en ontdek welke diensten aangeboden zijn.