vol chantier

Uit misdaadstatistieken van de politie blijkt dat de geregistreerde feiten, met betrekking tot het aantal diefstallen op bouwwerven, sinds 2017 zijn toegenomen. Met bijna 3.000 diefstallen in 2018 komt dit neer op gemiddeld 8 diefstallen per dag. Deze diefstallen hebben zowel betrekking op bouwmaterialen en klein gereedschap als op de diefstal van zwaar materieel.

De verliezen voor de bedrijven kunnen zeer zwaar blijken, niet alleen in termen van kosten voor de vervanging van ontvreemd gereedschap, maar ook in termen van inactiviteit of verminderde activiteit van het personeel dat niet meer over het nodige gereedschap beschikt.

Hieronder vindt u een verzameling maatregelen die genomen moeten worden om het risico op diefstal zoveel mogelijk te beperken. Deze aanbevelingen zijn gerangschikt in de chronologische volgorde waarin deze maatregelen genomen moeten worden.

Er zijn 4 categorieën maatregelen:

 • De organisatorische maatregelen: dit zijn de eerste maatregelen die toegepast moeten worden in het globaal veiligheidsplan, het is de organisatie van de bouwwerf
 • De technische/fysieke maatregelen: deze maatregelen hebben betrekking op de werfafsluitingen
 • De elektronische maatregelen: deze maatregelen hebben betrekking op de maatregelen inzake bewaking en elektronische detectie
 • De meldingsmaatregelen: deze maatregelen hebben betrekking op de melding die moet worden gedaan bij de politiediensten
0

De organisatorische maatregelen

 • Duid een verantwoordelijke aan voor de toepassing van de beveiligingsmaatregelen;

 • Duid een verantwoordelijke aan voor het beheer van de sleutels zodat die op elk moment weet aan wie de sleutels werden toevertrouwd;

 • Sensibiliseer en responsabiliseer je personeel voor de diefstalpreventiemaatregelen. Een minimum aan waakzaamheid is geboden;

 • Responsabiliseer je personeel voor het beheer van de goederen en het correct afsluiten van de bouwwerf;

 • Herhaal regelmatig het belang van het toepassen van deze beveiligingsmaatregelen, tijdens vergaderingen met je personeel op de bouwwerf;

 • Breng op verschillende plaatsen, zoals in de werfcontainers, de instructies aan onder de vorm van affiches of stickers;

 • Laat niets van waarde achter in de werfcontainer;

 • Stel een beveiligingsplan op van de volledige bouwwerf;

 • Zorg voor een goed georganiseerde inrichting van de werf;

 • Beperk het aantal toegangen tot de werf om de controle van het komen en gaan te vergemakkelijken;

 • Vermijd elke vroegtijdige levering van materiaal dat op de werf zal worden gestockeerd;

 • Controleer op het einde van de dag of al het gereedschap volledig is;

 • Breng identificatienummers aan op je gereedschap;

 • Maak een volledige inventaris van je gereedschap (serienummers en foto's). Werk de inventaris bij na aankoop van nieuw gereedschap of bij een vervanging;

 • Neem in de mate van het mogelijke elke dag het werfgereedschap mee.

1
De organisatorische maatregelen

De technische-fysieke maatregelen

 • Sluit de bouwwerf efficiënt af. Plaats stevige werfhekken die je aan elkaar vastmaakt;
 • Plaats op deze hekken een ondoorschijnend zeil om indiscrete blikken en hebzucht te vermijden;
 • Vergrendel de werfcontainer op een correcte manier;
 • Als het gereedschap ter plaatse moet blijven, leg dit dan in afgesloten koffers die worden gestockeerd op een beveiligde plaats;
 • Let op met gereedschap dat in de voertuigen blijft liggen. Voertuigen bieden immers onvoldoende veiligheid, want de portieren en ramen kunnen te gemakkelijk geforceerd worden;
 • Gebruik kettingen die bestand zijn tegen zagen, betonscharen of massa, en ook verankeringspunten. Gebruik eveneens stevige hangsloten om de kettingen vast te maken;
 • Gebruik antidiefstal wielklemmen voor je werfvoertuigen.
1
De technische-fysieke maatregelen

De elektronische maatregelen

 • Beveilig je werf met een elektronisch alarmsysteem (er zijn verschillende perimetrische detectiesystemen beschikbaar zoals: detectie op de hekken, detectie op muren en gevelbekledingen, detectie via ingegraven kabels, detectiehekken, laserdetectie...);
 • Beveilig je werf met bewakingscamera's;
 • Plaats felle verlichting met bewegingsdetectie. Zorg ervoor dat deze verlichting "strategisch" geplaatst wordt. Deze verlichting moet bijvoorbeeld hoog genoeg geplaatst worden, zodat deze niet te eenvoudig vernield kan worden;
 • Rust je rollend materieel uit met een elektronisch anti-startsysteem;
 • Rust je rollend werfmaterieel uit met GPS-trackers. Het betreft een geolokalisatie van je machines. Elke verdachte verplaatsing van materieel wordt gedetecteerd door de GPS-tracker en verwittigt je.
1
De elektronische maatregelen

De meldingsmaatregelen

 • Als je verdachte voertuigen ziet rijden rond de werf of verdachte handelingen opmerkt, verwittig dan de politiediensten;
 • Vraag aan de werfverantwoordelijke om zich voor te stellen bij de buren door bijvoorbeeld zijn contactgegevens achter te laten om te worden verwittigd als er verdachte handelingen zouden zijn (sociale controle door de buren). De buren kunnen ook de politiediensten verwittigen;; 
 • In geval van diefstal is het belangrijk om een gedetailleerde beschrijving van de feiten en van het gestolen materieel te geven (de inventaris en de foto's zullen van groot nut zijn);
 • Bewaar de registratieformulieren van het materieel, samen met bijvoorbeeld de foto's, een kopie van de facturen en een kopie van de garantiebewijzen op een veilige plaats;
 • Vraag aan de politiediensten om tijdens patrouilles een controle van de werf uit te voeren.
1
De meldingsmaatregelen

Doe gratis beroep op de diensten van  een diefstalpreventieadviseur. Zijn advies is neutraal en vrijblijvend.

Vul de postcode van je gemeente in en ontdek welke diensten aangeboden zijn.