Concept

1DagNiet wordt uitgebreid en maakt plaats voor de sensibiliseringscampagne [email protected] voor de strijd tegen elke vorm van diefstal: inbraak, diefstal met list, fietsdiefstal, gauwdiefstal, diefstal in auto's, diefstal van gegevens op smartphones, cybercriminaliteit.

Het doel van deze actie is burgers aan te moedigen om na te denken over datgene wat ze zelf kunnen doen om deze fenomenen aan te pakken. Met dit initiatief willen we de burgers bewustmaken van hun eigen preventierol in de strijd tegen diefstal en een springplank bieden voor de initiatieven die ontwikkeld worden door de politie en de gemeentelijke preventiediensten.

BannerNL

 

1
Concept

[email protected] – inbraakpreventie

De [email protected]-campagne zal in de eerste plaats op inbraakpreventie gefocust zijn. 

De actie zal van 18 tot 24 oktober 2021 in heel België plaatsvinden.  We maken opnieuw gebruik van de overgang naar het winteruur om de burgers zo goed mogelijk te sensibiliseren in verband met het belang van het nemen van eenvoudige en efficiënte maatregelen om zich tegen inbraak te beschermen.

Alle betrokken partners (federale politie, provincies, politiezones, gemeenten) zullen, onder de coördinatie van de AD Veiligheid en Preventie van de FOD Binnenlandse Zaken, gedurende de hele week acties voor de sensibilisering van de burgers ontwikkelen.

De campagne besteedt in het bijzonder aandacht aan de functie van diefstalpreventieadviseur.

De diefstalpreventieadviseur helpt u bij het beveiligen van uw woning. Het gaat om een politieagent of een gemeenteambtenaar die specifiek is opgeleid voor de preventie van diefstal. Hij brengt een gratis bezoek aan uw woning en onderzoekt samen met u de zwakke punten van uw woning. Hij verstrekt u advies over de maatregelen die moeten worden genomen.

Waarom een beroep doen op een diefstalpreventieadviseur ?

  • Het is gratis
  • Hij geeft advies op maat
  • Hij geeft neutraal en objectief advies
  • Zijn aanbevelingen zijn niet bindend.

Maak een afspraak met uw diefstalpreventieadviseur op de website www.diefstalpreventieadviseur.be

1joursansdevient

1
[email protected] – prévention cambriolage

Doe gratis beroep op de diensten van  een diefstalpreventieadviseur en/of een brandpreventieadviseur. Zijn advies is neutraal en vrijblijvend.

Vul de postcode van je gemeente in en ontdek welke diensten aangeboden zijn.