Concept

1dagniet

Op donderdag 11 december 2014 werd in België een eerste nationale actiedag “1dagniet” tegen woninginbraken georganiseerd. De handen worden in elkaar geslagen en we gaan allemaal samen de strijd aan tegen woninginbraken. Op 18 oktober 2019 organiseren wij voor het vijfde jaar op rij de nationale actiedag tegen inbraken!

Het doel van de actiedag is om burgers, buren, verenigingen, scholen, bedrijven,… te laten nadenken over datgene wat ze zelf kunnen doen in de aanpak tegen woninginbraken.  Met dit initiatief willen we de burgers bewustmaken van hun eigen preventierol in de strijd tegen woninginbraak en een podium bieden aan de initiatieven van de politie en de gemeentelijke preventiediensten.

1
Concept

1 dag niet in 2019

Gelet op het succes van de vijfde editie, hebben alle betrokken partners (federale politie, provincies, politiezones, gemeenten) besloten om de actie 1 dag niet over te doen onder de coördinatie van de AD Veiligheid en Preventie van de FOD Binnenlandse Zaken. Een operationele overleggroep samengesteld uit vertegenwoordigers van de verschillende partners staat in voor de praktische organisatie van de dag.

Dit jaar zal '1 dag niet' plaatsvinden op vrijdag 18 oktober. De initiatieven zullen plaatsvinden in de week van 14 tot 20 oktober.

We zullen opnieuw gebruik maken van de overgang naar het winteruur om de burgers zo goed mogelijk te sensibiliseren voor het nemen van eenvoudige en efficiënte maatregelen om zich te beveiligen tegen inbraken.

1dag niet

1
1 dag niet in 2019

Meer info

Website

Op de website www.1dagniet.be kunnen de bezoekers, dankzij een interactieve kaart van België, de preventie-initiatieven terugvinden die in hun buurt worden georganiseerd.

1 dag niet

Al het promomateriaal van de actie is ook beschikbaar op de nieuwe website, aarzel niet om deze verschillende communicatiedragers te gebruiken (app, affiches, banners, enz.).

Als preventiepartner heeft u dankzij een wachtwoord overigens toegang tot een beveiligd gedeelte waar u met name informatie over de kick-off zult vinden.  

Vergeet niet om uw initiatief zo snel mogelijk te posten op deze website! U kunt een evenement creëren voor elke actie die u organiseert.

De actie "1 dag niet" is ook aanwezig op de sociale netwerken

Promofilm

1
Meer info
Welk type advies wenst u te krijgen van onze adviseur?

Doe gratis beroep op de diensten van een onafhankelijk expert voor diefstal of brand. De aangeboden diensten verschillen van gemeente tot gemeente, maar zijn alle zonder enige verplichting. 

Vul de postcode van je gemeente in en ontdek welke diensten aangeboden zijn.