Voorstelling

Computervervalsing of valsheid in informatica bestaat in het verdraaien van de waarheid, die niet is opgenomen in een schriftelijke akte zoals bij valsheid in geschrifte, maar in computergegevens. Het gaat om het opzettelijk en onrechtmatig invoeren, wijzigen, wissen of verwijderen van computergegevens, hetgeen leidt tot niet-authentieke gegevens. Deze gegevens hebben tot doel in aanmerking genomen te worden bij of aangewend worden voor rechtmatige doeleinden alsof zij authentiek waren, ongeacht of de gegevens al dan niet rechtstreeks leesbaar en begrijpelijk zijn.

Het informaticasysteem omvat zowel de computers als de systemen voor de geautomatiseerde gegevensverwerking zoals computernetwerken, geautomatiseerde beheersystemen van liften, zaktelefoons, digitale fototoestellen, geldautomaten, etc.

Deze bepaling met een ruim toepassingsgebied heeft tot gevolg dat volgende zaken veroordeeld worden op grond van wetgeving: het maken van valse kredietkaarten, de vervalsing van elektronische handtekeningen, het invoeren van valse kredietkaartnummers om kosteloos toegang te krijgen tot websites die in principe betalend zijn en het invoeren in boekhoudsoftware van fictieve of overgewaardeerde prestaties met het oog op de betaling van een loon.

1
Voorstelling

Wettelijke bepalingen

 • Art. 210bis van het Strafwetboek
 • Art. 7 van het Verdrag van Boedapest
1
Wettelijke bepalingen

Adviezen

 • Installeer een antivirussoftware en voer regelmatig een scan uit.
 • Installeer de updates van uw computer en uw programma’s.
 • Verschaf geen persoonlijke gegevens aan eender wie.
 • Gebruik veilige wachtwoorden (lang, met cijfers, symbolen, kleine letters en hoofdletters, kan ook een zin zijn).
 • Hergebruik uw wachtwoorden niet, deel ze niet en vermeld ze niet in uw e-mails, smartphone of computer.
 • Als u online betaalt, verzeker u er dan van dat u surft via ‘https://’, hetgeen betekent dat u surft via een beveiligde verbinding.
 • Het teken  betekent dat de website werd geïdentificeerd als zijnde authentiek (u bent niet op een valse website) en dat de overgezonden gegevens gecodeerd zijn, hetgeen de waarschijnlijkheid van cyberaanvallen vermindert.
 • Een groene adresbalk geeft ook aan dat de website beveiligd is.
 • Wees waakzaam wanneer u een publieke WIFI-verbinding gebruikt (log niet in op belangrijke accounts, zoals e-mail of pc banking).
 • Beveilig uw WIFI-thuisnetwerk.
1
Adviezen

Nuttige links

1
Nuttige links