Voorstelling

Spamming is het versturen van ongewenste e-mails naar duizenden en zelfs miljoenen geadresseerden. Bijgevolg kan een groot aantal ongewenste berichten de mailbox overspoelen. Spam kan een gewone reclamemail zijn die wordt beschouwd als hinderlijk. Spam kan echter ook een reëel risico bevatten, zoals een poging om vertrouwelijke gegevens te stelen (cf. phishing), oplichterij waarbij de afzender zich de identiteit van een kennis of bekend bedrijf heeft aangemeten (vaak een bank), aantasting van uw toestel door spionagesoftware in het bericht, de verbinding van uw computer met een netwerk van toestellen dat wordt gecontroleerd door misdadigers, cloaking etc.

Volgens de wet is het verzamelen van persoonlijke gegevens (zoals het e-mailadres) zonder medeweten van de betrokken persoon en het gebruiken ervan voor reclamedoeleinden of het overzenden ervan aan derden zonder voorafgaande toestemming, strafbaar.

1
Voorstelling

Wettelijke basis

 • Europese richtlijn van 24/10/1995 en van 12/07/2002
 • Wet van 11/03/2003 betreffende de informatiemaatschappij
 • Wet van 8/12/1992 tot bescherming van persoonsgegevens
 • Koninklijk besluit van 4/04/2003 betreffende de elektronische post
 • Wet van 28/11/2000 inzake informaticacriminaliteit
1
Wettelijke basis

Adviezen

 • Installeer een antispamfilter.
 • Filter de reclameboodschappen, markeer ze als ongewenste berichten in uw mailbox zodat zij niet langer in uw ‘Postvak In’ verschijnen.
 • Blokkeer eventueel de afzender van dit soort berichten.
 • Gebruik twee e-mailadressen, één voor privémails en een ander dat u gebruikt om u in te schrijven op een website, etc.
 • Publiceer uw e-mailadres niet op het internet, omdat dit automatisch gekopieerd zal worden door software van de spammers.
 • Vink de links ‘naar een vriend sturen’ niet aan en geef de e-mailadressen van uw contacten niet door. Hun gegevens worden dan bewaard zonder dat zij hiervoor hun akkoord hebben gegeven.
 • Wanneer u een e-mail doorstuurt, of een groep geadresseerden creëert, verberg dan de adressen van uw correspondenten door de adresbalk Cci, BCC of CCC te gebruiken.
 • Neem niet deel aan kettingmails.
 • Indien u ermee hebt ingestemd om reclame te ontvangen, kunt u dit kosteloos ongedaan maken door u uit te schrijven.
 • Antwoord niet op spamberichten, stuur ze niet door en klik niet op de links in deze berichten.
 • U kunt klacht indienen bij volgende instanties:
  • De Algemene Directie Controle en Bemiddeling van de Federale Overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand en Energie
   (voornamelijk de klachten betreffende de reclame via elektronische post)
  • De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer 
   (voornamelijk de klachten betreffende het onrechtmatig gebruik van uw e-mailadres)
  • De Federal Computer Crime Unit (FCCU) van de Federale Politie (voornamelijk de klachten betreffende websites en e-mails met kinderporno, oplichting via internet of meer algemeen inbreuken op het Strafwetboek)
1
Adviezen