Voorstelling

Kinderpornografie omvat al het pornografisch materiaal dat een minderjarige, iemand die eruitziet als een minderjarige of realistische afbeeldingen van een minderjarige die expliciete seksuele handelingen verricht, uitbeeldt.

Iedere persoon die pornografisch materiaal tentoonstelt, verkoopt, verhuurt, verspreidt, invoert, vervaardigt of bezit, maakt zich schuldig aan een strafbaar feit. De verkoop van zinnebeelden, voorwerpen, films, foto’s, dia’s en elke andere beelddrager die houdingen of seksuele handelingen met pornografisch karakter voorstellen waarbij kinderen betrokken zijn, en dit zelfs wanneer het gaat om gemanipuleerde foto’s, worden eveneens bestraft. De feitelijke betrokkenheid van een minderjarige is van geen enkel belang, er kan zelfs sprake zijn van kinderpornografie indien de beelden de minderjarigheid doen suggereren.

Iedereen die een virtueel beeld van minderjarigen creëert aan de hand van computertechnieken is strafbaar. Het is belangrijk om te preciseren dat alleen al het feit toegang te hebben tot een kinderpornografische website en het bekijken van de beelden met kennis van zaken, volstaat opdat de inbreuk in aanmerking genomen zou worden, zonder dat de dader de eigenaar van de beelden moet zijn. Iemand die toevallig op beelden van seksueel misbruik stuit, kan dus geen veroordeling oplopen. Alleen het opzettelijk bekijken van deze beelden is strafbaar.

Kinderpornografie heeft alleen maar betrekking op visuele dragers. Liederen of teksten van kinderpornografische aard kunnen eveneens bestraft worden (door art. 383 van het Strafwetboek).

1
Voorstelling

Wettelijke basis

 • Art. 380ter en art. 383bis van het Strafwetboek,
 • Art. 9 van het Verdrag van Boedapest,
 • Richtlijn 2011/92/EU van het Europees Parlement en de Raad ter bestrijding van seksueel misbruik en seksuele uitbuiting van kinderen en kinderpornografie
1
Wettelijke basis

Adviezen

JONGEREN:

 • Denk na over wat je online zet en geef geen persoonlijke gegevens prijs aan personen die je niet kent
 • Vergeet niet dat op het internet niet iedereen onze «vriend» is en dat sommige mensen zich online anders kunnen voordoen dan in het echte leven
 • Klik niet op links in mails waarvan je de afzender niet kent en surf niet op twijfelachtige websites (zoals gratis downloads, online games, etc.): op die manier zouden er virussen geïnstalleerd kunnen worden (zo kan je webcam bijvoorbeeld aangezet worden zonder jouw medeweten)
 • Vraag raad aan een vertrouwenspersoon (zoals onder meer aan ouders, leerkrachten, etc.)
 • Hulplijnen: www.103ecoute.be 
 • http://www.childfocus.be/nl/hulp-nodig/chat-116000

OUDERS:

 • Maak de kinderen bewust van de risico’s op het internet
 • Leer de kinderen kritisch te zijn
 • Installeer indien nodig een filter die de toegang tot weinig betrouwbare websites blokkeert
 • Aarzel niet om professionele hulp te vragen

LEERKRACHTEN:

 • Sensibiliseer de jongeren voor de risico’s op (seksueel) misbruik op internet door middel van interactieve workshops, video’s, spelletjes, etc. Bijvoorbeeld door het project iRespect en de YouTube-filmpjes van Child Focus
 • Leer de leerlingen om op een verantwoordelijke en gepaste wijze te communiceren op het internet

ANDERE PROFESSIONALS:

 • Informeer u, leer over de risico’s en over hoe om te gaan met de slachtoffers, ouders en daders.
1
Adviezen

Nuttige links

1
Nuttige links