Context

Internetfraude is de computervariant van oplichting in de traditionele zin. De fraude bestaat in het verkrijgen van goederen of gelden van de slachtoffers, door middel van mooie woorden en voorstellen. Over het algemeen gaat het om een som geld die het slachtoffer betaalt voor iets dat niet bestaat.

Internetfraude is het opzettelijk en onrechtmatig invoeren, wijzigen of wissen van de gegevens in een informaticasysteem of het wijzigen van het normale gebruik van deze gegevens, met het oogmerk een economisch voordeel te verkrijgen (<> informaticasabotage, dat geen verrijking als doel heeft).

Specifieke vormen van internetfraude:

 • Financiële transacties = oplichterij die erin bestaat u te doen geloven dat het mogelijk is om aanzienlijke winsten te verzilveren van een zogenaamde officiële instantie. Dit e‑mailbericht roept uw hulp in: u wordt gevraagd om geld te storten of bedrijfsdocumenten door te sturen. In ruil wordt u een deelname in de winst beloofd.
 • Loterijen of kansspelen = u ontvangt via e-mail een bericht dat u een grote prijs in een loterij of een kansspel heeft gewonnen. Gokken is niet strafbaar. Het exploiteren van kansspelen zonder een vergunning van de Kansspelcommissie is dat daarentegen wel. Slechts een bepaald aantal instellingen mogen kansspelen organiseren. Online casino’s en gokspelen zijn in België dus nog altijd illegaal.
 • Erfenissen = u ontvangt een e-mail met een bericht van een zogenaamd buitenlands officieel orgaan of van een zogenaamde buitenlandse notaris. Dit bericht meldt dat men u na lang speurwerk heeft kunnen identificeren als (enige) erfgenaam van een schatrijke, onlangs overleden persoon. Om de erfenis in ontvangst te kunnen nemen, moet u echter eerst een som geld overmaken om alle zogenaamde administratieve kosten te betalen.
 • Exotische investeringen = via e-mail krijgt u (kwaadwillige) voorstellen toegestuurd om te investeren in exotische investeringen die u astronomische winsten beloven.
 • Paspoorten, visa, documenten = in sommige e-mails vraagt men u om geld over te maken omdat iemand dringend een paspoort, uitreisvisum of ander officieel document nodig heeft. Om medelijden op te wekken, beschrijft de mail uitvoerig het ongelukkige bestaan in een land ergens aan de andere kant van de wereld. Het geld dat u zou moeten overmaken, dient om de tussenpersoon te betalen die voor het document zal zorgen.
 • Kopen op het internet = op het internet kan ongeveer alles gekocht worden, maar niet alle verkopers zijn even betrouwbaar. Sommige verkopers, vooral in het buitenland, leveren de gekochte en betaalde goederen niet.
 • Verkopen op het internet = u plaatst een advertentie op het internet om iets te verkopen. Een persoon of bedrijf gaat akkoord met de deal zonder ook maar over de gevraagde prijs te discussiëren. De oplichter kan dan op verschillende manieren te werk gaan: hij geeft u een ongedekte cheque, hij vraagt u een waarborg te storten op een buitenlandse rekening, enz.
1
Context

Wettelijke bepalingen

 • Art. 504quater van het Strafwetboek
 • Art. 8 van het Verdrag van Boedapest
1
Wettelijke bepalingen

Tips

 • Blijf kritisch ten opzichte van verdachte mails waarin u dingen worden aangeboden die te mooi zijn om waar te zijn. Reageer er niet op en meld deze aan de politie.
 • Vertrouw geen bedrijven die u per e-mail of telefonisch contacteren en u vragen om persoonlijke gegevens door te geven.
 • Onthoud dat de loterij nooit vraagt om een bedrag te storten om uw prijs te ontvangen. U kunt alleen maar een prijs krijgen na een lootje, een krasbiljet of een lottoformulier te hebben gekocht. Bovendien neemt de loterij nooit contact op met de winnaar: de winnaar moet hiervoor het initiatief nemen.
 • Doe aankopen op betrouwbare websites. Enkele tips:
  • Als u online betaalt, verzeker u er dan van dat u surft via ‘https://’, hetgeen betekent dat u surft via een beveiligde verbinding.
  • Het teken  betekent dat de website werd geïdentificeerd als zijnde authentiek (u bent niet op een valse website) en dat de overgezonden gegevens gecodeerd zijn, hetgeen de waarschijnlijkheid van cyberaanvallen vermindert.
  • Een groene adresbalk geeft ook aan dat de website beveiligd is.
1
Tips

12 gouden regels veilig online winkelen

Deze "gouden regels" helpen je op weg om veilig online te shoppen:

12 gouden regels veilig online winkelen

1
12 gouden regels veilig online winkelen

Nuttige links

1
Nuttige links