Voorstelling

Men spreekt over informaticasabotage wanneer men, zonder hiertoe te zijn gemachtigd, gegevens invoert, wijzigt of wist in een computersysteem of via een technologisch middel het normale gebruik van gegevens in een computersysteem wijzigt.

In tegenstelling tot andere vormen van online criminaliteit, heeft informaticasabotage niet noodzakelijk verrijking tot gevolg; gegevens zonder toestemming wijzigen is al een misdrijf.

Het ontwikkelen en verspreiden van sabotagetools is ook strafbaar. De wetgever viseert hiermee vooral virusbouwers die schadelijke programma’s ontwerpen of verdelen.

Specifieke vormen van informaticasabotage:

 • Hoax = valse of niet te verifiëren informatie die wordt verspreid via e-mail. Het kan gaan om een onterechte viruswaarschuwing, kettingbrieven, petities, solidariteitsketens, etc. Het principe is simpel: iemand stuurt een ‘hoax’ naar enkele personen, die dit bericht doorsturen naar hun contacten, die het op hun beurt doorsturen, etc. Het aantal verstuurde berichten zal exponentieel verhogen en het netwerk zal snel overbelast zijn.
 • Virus = opzettelijk computerprogramma’s en informaticagegevens vernielen of beschadigen door virussen te verspreiden, zelfs wanneer er geen blijvende schade is. Het is immers mogelijk dat u een virus verspreidt, zonder dat u daarvan op de hoogte bent.
 • Stalking = iemand die stelselmatig een andere persoon lastigvalt, meestal uit obsessieve bewondering of uit wraak. Stalkers die een computer gebruiken kunnen bijvoorbeeld bedreigende e-mails versturen of de mailbox van hun slachtoffer met enorme hoeveelheden berichten bombarderen. Het gaat vaak om berichten met een ongewenste inhoud, zoals pornografische foto’s, virussen of Trojaanse paarden.
1
Voorstelling

Wettelijke basis

 • Art. 550ter van het Strafwetboek
 • Art. 4 van het Verdrag van Boedapest
1
Wettelijke basis

Adviezen

 • Installeer een antivirusprogramma en voer regelmatig een scan uit.
 • Installeer de updates van uw computer en uw programma’s.
 • Maak een kopie van uw documenten en zorg ervoor dat deze kopie niet verbonden is met uw computer (bijvoorbeeld op een externe harde schijf).
 • Blijf kritisch ten opzichte van verdachte mails (zoals kettingbrieven, loterijen, prijzen, valse facturen, etc.). Open deze mails niet, beantwoord ze niet en stuur ze niet door.
 • Indien u denkt te maken te hebben met een hoax, raadpleeg dan www.hoaxbuster.com of een andere website die hoaxen inventariseert.
 • Klik niet zonder nadenken op een link, een afbeelding of een bijlage.
 • Installeer software alleen maar wanneer deze afkomstig is van een betrouwbare bron.
 • Voer volgende handelingen uit in geval van infectie: schakel de wifi uit, koppel de externe harde schijven en andere aangesloten toestellen los, maak een foto van uw scherm, meld het probleem aan de lokale politie en neem contact op met een computerhersteller. Wijzig ook uw wachtwoorden.
 • Verbreek in geval van stalking elk contact met de persoon in kwestie en blijf vastberaden, informeer uw omgeving, documenteer de feiten en daden van de persoon die u lastigvalt, zoek hulp (bij politie en opvangcentra voor slachtoffers) en beveilig u.   
1
Adviezen

Nuttige links

1
Nuttige links